شما به خیلی چیزها اهمیت میدهید ! و به همین علت زندگی سخت و پر از افکار منفی، نگرانی و ثانیه های سرشار از استرسی دارید !


چکیده
بخش اساسی نگرانیها و استرسهای شما دقیقا به این برمیگردد که به خیلی چیزها اهمیت میدهید. و تا زمانیکه بی اهمیت بودن را یاد نگیرید، طعم آرامش و رشد را نخواهید چشید.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%