نگاهی جامع بر اخلاقیات و باید و نباید های اخلاقی، چرا اخلاق و اخلاقیات به شکلی که در ذهن خود حمل میکنید، در عمل اثر منفی خلق میکند و کارایی ندارد !؟


چکیده
خیلیها در سر خود، باید و نباید های اخلاقی زیادی دارند که بصورت روزمره، با آنها زندگی میکنند. دیگران را قضاوت میکنند و دائم برچسب خوب و بد یا درست و غلط به چیزهای مختلف میزنند. اما چرا این شیوه از اخلاقیات، عملا هرگز منجر به رسیدن به اخلاق حقیقی و عملی نمیشود !!؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%