اهمیت سادگی، ساده زندگی کردن و ساده کردن همه بخشها و کارها در زندگیتان، اضافات و پیچیدگی های اضافی را پایان دهید


چکیده
عصر حاضر، به عصر پیچیدگی در تمام ابعاد تبدیل شده است و اندکند کسانیکه به قدرت سادگی واقفند. در این میان، اهمیت سادگی کجاست و چرا سادگی بینهایت مهم است !؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%