چیزهای ساده و کم اهمیت و روزمره در زندگی و اطراف شما، آنقدرها که فکر میکنید بی اهمیت نیستند ! در هستی هیچ چیز ساده و کم اهمیتی وجود ندارد!

unl

چکیده
مردم خیلی چیزها را ساده و پیش پا افتاده میبینند. رابطه عشقی، پول، و...از جمله این موارد هستند. اما باید آگاه باشید همین موارد ساده، در اصل حرفهای بسیار عمیق تری برای شما داشته اند.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%