انتخاب شما چیست !!؟ یکبار دیگر در ذهن خود مرور کنید که در بخش های مختلف زندگی خود چه انتخاب و ترجیحاتی دارید


چکیده
هیچکس نیست که موفقیت، ثروت، رابطه عشقی عالی، سلامت، و...را نخواهد. اما وقت آن است که دقیقا به انتخابهای خود توجه کنید تا متوجه شوید آیا واقعا همان هایی را انتخاب کرده اید که واقعا میخواهید ؟ یا به چیزی کمتر قانع شده اید !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%