از چهره یا ظاهر فیزیکی خود آنقدرها هم راضی نیستید ؟


چکیده
افراد زیادی به میزان کم یا خیلی زیاد، از چهره یا فیزیک بدنی خود راضی نیستند. این فایل صوتی دقیقا مربوط به همین افراد است و شنیدن نکاتی که در این فایل ذکر میشود، ادامه زندگی شما را تغییر خواهد داد.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%