ساختار پایه و اولیه زندگی و اقتصاد و…به سبک امروزی در جوامع، دقیقا همان جنگ و خونریزی های خشن و بیرحمانه در چند هزار سال پیش، برای بقاست…البته شکلی متمدنانه و موجه تر به خود گرفته !


چکیده
هرچند این روزها ظاهرا جنگهای چند هزار سال پیش و خونخواری و ظلم در روز روشن، و در ظاهر ، کمتر دیده میشود، اما حقیقت این است که همان ساختار قدرتی گذشته، بر تمام جوامع و در تمام کشورها حاکم اند. این فایل آگاهی عمیقی را به شما خواهد داد و توجه عمیق به این فایل میتواند مسیر زندگی شما را تماما تغییر دهد.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%