رشد دروغین در برابر رشد حقیقی ! مراقب کسانیکه که درحال ارائه توهم رشد به شما هستند باشید


چکیده
اساتید زیادی رشد دروغین را به نام رشد، به شما عرضه کرده و میکنند. و بر اساس تفاوتهای ساختاری موجود بین رشد حقیقی و رشد دروغین، رشد غیر واقعی ساده تر فروش میرود و معروف تر میشود ! و به همین علت به شدت لازم است بدانید که رشد حقیقی و دروغین هریک چه ویژگیهایی دارند و چطور میتوانید افرادی که در حال نمایش مسیر رشد دروغین به شما هستند را شناسایی کنید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی