آیا در یک رابطه عشقی(خصوصا قبل از ازدواج و در زمان دوستی)، انرژی و مسائل جنسی باید حضور داشته باشند یا خیر ؟ اگر پاسخ مثبت است، حد این روابط چیست و اگر باعث شد رابطه رشد نکرده و به حاشیه برود یا طرفین زود از هم زده شوند چه !؟


چکیده
آیا رابطه جنسی قبل از ازدواج و مثلا در زمان نامزدی یا دوستی، باید باشد یا خیر ؟ اگر پاسخ مثبت است، حد آن چیست !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%