چرا هستی و آفرینش هست و وجود دارد !؟ دلیل بودن ما چیست !؟ آیا یک نفر نیست که پاسخ این سوال را بدهد و این معمای چند هزار ساله را حل کند؟

unl

چکیده
چرا ما هستیم ؟! چرا در این لحظه وجود داریم !؟ دلیل هستی چیست !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%