چرا هستی و آفرینش هست و وجود دارد !؟ دلیل بودن ما چیست !؟ آیا یک نفر نیست که پاسخ این سوال را بدهد و این معمای چند هزار ساله را حل کند؟


چکیده
چرا ما هستیم ؟! چرا در این لحظه وجود داریم !؟ دلیل هستی چیست !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%