در تصمیم گیریهای زندگی خود تردید و دشواری دارید ؟ نگاهی عمیق به تصمیم گیری، تردیدها و مشکلاتی که در تصمیم گیریهایتان با آن مواجه میشوید


چکیده
آیا در تصمیم گیریها دچار مشکل هستید ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی