تصویر احمقانه ای از رشد و موفقیت، که این روزها خیلی از اساتید تبلیغاتی و دروغین موفقیت به ذهن شما تزریق میکنند و به شما حس گناه و نالایق بودن میدهد ! چرا هرگز نباید خود را با دیگران مقایسه کنید !؟


چکیده
خیلی از اساتید تبلیغاتی موفقیت، این روزها تصویری از موفقیت را به ذهن شما تزریق میکنند که باعث میشود واقعا به خود شک کنید که آیا مشکل از شماست یا خیر ! این فایل دقیقا به شما میگوید که چرا زندگی شما کاملا منحصر به خودتان است و چرا نباید خود را با دیگران مقایسه کنید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی