به من ظلم کردند ! آیا خدا یا کائنات یا قانون عدالت جهانی، انتقام مرا از آنها خواهد گرفت ؟


چکیده
این پادکست درباره عدالت و نحوه برقراری آن در زندگیتان است. اگر کسی در زندگی به شما ظلم کرده و دوست دارید بدانید آیا خدا یا کائنات یا...حقتان را پس خواهد گرفت یا خیر، به این پادکست گوش کنید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%