چرا بسیاری از مشکلات و بدبختیهای زندگی شما دائما تکرار میشود ؟ راه حل پایان دادن به این مشکلات تکراری و بی پایان چیست ؟


چکیده
خیلیها بسیار در تعجب هستند که چرا گویی زندگیشان در یک حلقه تکراری گیر افتاده است ؟ چرا دائما مشکلات تکراری، آدمهای تکراری و موضوعات تکراری در زندگیشان رخ میدهد ؟ و مهمتر از همه راه پایان این مشکل چیست ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%