حقایقی عمیق تر درباره ارتعاش و سطح انرژی عشق و ارتباط آن با حقیقت این جهان، میانبر ترین و اسرار آمیز ترین ارتعاش برای تحول سریع یا جذب خواسته هایی که دارید را بشناسید


چکیده
خیلیها عشق را یک حس انسانی ساده و معمولی میپندارند. اما حقیقت پشت این حس چیست و ارتباط آن با عمق هستی چیست !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی