با آدمهای قدر نشناس و نمک نشناس در زندگیمان چه کنیم !؟ چطور برای همیشه موضوع نمک نشناس بودن اطرافیانتان را حل کنید !؟


چکیده
خیلیها از قدرنشناسی دوستان یا اطرافیانشان کاملا در عذاب و رنجند و دائما از آن مینالند. اگر این مشکل، مشکل شما نیز بوده است این فایل صوتی کمک زیادی به شما خواهد کرد.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%