آیا حسرت چیزی در گذشته خود را میخورید ؟ چطور حسرت را برای همیشه در زندگی خود پایان دهید و تا لحظه مرگ، هرگز حسرت را تجربه نکنید ؟!

unl

چکیده
خیلیها در طول عمر خود دائما حسرت چیزی را میخورند. این فایل نکات مهمی را برای حل این مشکل به شما خواهد گفت.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%