حفاظت شده: کلاس دائمی هیپنوتیزم، هیپنوتیزم گفتاری، برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP)، هیپنوتراپی و خودهیپنوتیزم، همه چیز درباره اثرگذاری هیپنوتیزمی روی خود یا دیگران

کلاس دائمی تومان 5,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردکلاس دائمی هیپنوتیزم قدرت نامحدود، جامع ترین و بهترین انتخابی است که میتوانید برای یادگیری هیپنوتیزم، هیپنوتیزم گفتاری، خودهیپنوتیزم و اثر گذاری هیپنوتیزمی روی خود یا دیگران داشته باشید. درصورتیکه علاقمند به موضوع هیپنوتیزم هستید، پیشنهاد میشود حتما در این کلاس ثبت نام کنید.

فایلهای صوتی آموزشی مطرح شده در این کلاس تا به این لحظه


1- مقدمه
منتشر شده در : 1398/1/6 | 11:50
مقدماتی درباره دوره هیپنوتیزم
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
2- ابهام زدایی
منتشر شده در : 1398/1/6 | 12:23
در سطح جامعه و عموم، ابهامات زیادی درباره چیستی و حقیقت هیپنوتیزم وجود دارد. اما به راستی هیپنوتیزم چه چیزهایی نیست و چه تصوراتی درباره آن غلط است !؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
3- هیپنوتیزم بسیار رایج است !
منتشر شده در : 1398/1/6 | 12:44
شما بارها و بارها هیپنوتیزم شده اید یا دیگران را هیپنوتیزم کرده اید، بدون اینکه آگاه باشید !
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
4- هدف و کارایی این دوره
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:06
این دوره دقیقا چه چیزی را به شما یاد خواهد داد ؟ با هیپنوتیزم چه کارهایی میتوان کرد ؟ هیپنوتیزم به چه دردی میخورد ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
5- تعاریف هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:17
تعریف اول : هیپنوتیزم علم ارتباط و اثر گذاری قوی بر خود یا دیگران است
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
6- تعریف دوم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:27
تعریف دوم : هیپنوتیزم علم عبور از خودآگاه و دسترسی به ناخودآگاه است.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
7- تعریف سوم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/8 | 02:17
تعریف سوم : قفل کردن تمرکز و هوشیاری روی یک یا چند ایده مشخص و معین
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
8- تعریف چهارم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/8 | 19:37
تعریف چهارم : هنر ایجاد یا حرکت در میان تونل های واقعیت
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
9- تعریف پنجم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/9 | 19:24
تعریف پنجم هیپنوتیزم : به حداقل رساندن مقاومت ها حین ارتباط و برای رسیدن به مقصودی مشخص
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
10- هیپنوتیزم، ابزاری نهان
منتشر شده در : 1398/1/11 | 16:57
هیپنوتیزم ابزاری بسیار کارآمد است که هیچکس نمیتواند متوجه شود که شما در حال استفاده از آن هستید یا نه !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
11- هیپنوتیزم و تلقین
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:02
هیپنوتیزم علمی است که قدرت تلقین را بیان میدارد. و باید بدانید که تلقین ها واقعا قدرتمند هستند !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
12- تلقین پیشرفته
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:12
استفاده پیشرفته از تلقینها در زندگی روزمره و نکات مهم حین استفاده از یک جمله تلقینی
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
13- تمرین ارتباط با مقاومت حداقل
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:25
ارتباط با کمترین مقاومت را در زندگی خود تمرین و وارد کنید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
14- مانعی در استفاده مفید از هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/18 | 15:22
چه چیزی جلوی استفاده مفید از هیپنوتیزم را میگیرد ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
15- هیپنوتیزم علم مرحله به مرحله نیست
منتشر شده در : 1398/1/19 | 02:56
بهترین هیپنوتیزور ها، بی قاعده عمل میکنند. هیپنوتیزم ذاتا علمی است که لزوما مرحله به مرحله نیست.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
16- اهمیت پایداری و ثبات
منتشر شده در : 1398/1/21 | 18:00
یکی از پیشنیاز های علم هیپنوتیزم، این است که Groundedness یا پایداری را در تمام وجود خود پدید بیاورید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
17- چه نوع ارتباطی جواب نمیدهد !؟
منتشر شده در : 1398/1/24 | 14:00
در این درس یکبار برای همیشه یاد میگیرید که چطور با دیگران ارتباط برقرار نکنید !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
18- اهمیت تنفس در هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/26 | 19:05
تنفس یکی از ریشه های اساسی در علم هیپنوتیزم است که با اثر گذاری روی آن، میتوان سطح هوشیاری خودتان یا دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار داد.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
19- حرکت از منطق به احساسات
منتشر شده در : 1398/1/29 | 22:33
آیا منطقی حرف میزنید یا احساسی ؟ با نیمکره چپ خود یا دیگران ارتباط برقرار میکنید یا راست ؟!
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
20- باورهایتان را باور نکنید !
منتشر شده در : 1398/2/5 | 15:10
تا زمانیکه باورهای فعلیتان را به شدت باور دارید، نخواهید توانست خودتان یا کسی یا شرایطی را تغییر دهید.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
21- چه کسانی هیپنوتیزم نمیشوند !؟
منتشر شده در : 1398/2/8 | 14:00
آیا هرکسی میتواند هیپنوتیزم شود؟ چه کسانی هیپنوتیزم نمیشوند ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
22- تمرکز در هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/2/18 | 16:17
در این درس به ارتباط هیپنوتیزم و تمرکز خواهیم پرداخت. ارتباطی بسیار مهم و تنگاتنگ میان هیپنوتیزم و تمرکز وجود دارد.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
23- هیپنوتیزم در برابر مدیتیشن
منتشر شده در : 1398/2/18 | 16:32
در این درس بخش دوم توضیحات را درباره ارتباط میان هیپنوتیزم، تمرکز و مدیتیشن خواهید شنید.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
24- تجربه هایی از بعد تیره هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/2/26 | 16:36
آیا تابحال کسی شما را فریب داده یا از شما سرقت کرده است ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
25- هیپنوتیزم را ساده ببینید
منتشر شده در : 1398/2/31 | 18:14
خیلیها هیپنوتیزم را یک غول کرده اند و همین مانع از این میشود که بتوانند آنرا یاد بگیرند یا از آن استفاده کنند.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
26- تصویرسازی ذهنی برای شکستن محدودیتهای فعلیتان
منتشر شده در : 1398/2/3 | 20:18
شما در حال حاضردر تونل واقعیت خاصی گیر افتاده اید که دقیقا همین تونل فعلی، محدود کننده دسترسی شما به هر رویدادی فراتر از باورهای محدود کننده فعلیتان میشود. تکنیک ساده ای مانند تصویر سازی ذهنی به سادگی میتواند این تونل واقعیت را عوض کند.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
27- چطور خود را هیپنوتیزم میکنید !؟
منتشر شده در : 1398/3/3 | 14:27
در این فایل آگاه خواهید شد که شما چطور بصورت روزمره در حال هیپنوتیزم کردن خود هستید و چطور میتوانید این روند را در جهت مثبت به کار گیرید نه منفی !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
28- هیپنوتیزم، هنر بازی با احساسات و انرژیها
منتشر شده در : 1398/3/8 | 15:08
هیپنوتیزم یعنی احساسات خود یا فرد دیگری را تکان دهید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
29- گیر افتادن در تونل واقعیت فعلی
منتشر شده در : 1398/3/10 | 11:14
نیازی نیست لزوما یک کوه را با قاشق بکنید !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
30- هیپنوتیزم کنید تا هیپنوتیزم نشوید !
منتشر شده در : 1398/3/12 | 14:11
در زندگی یا هیپنوتیزم کننده هستید یا هیپنوتیزم شونده ! حالت دیگری وجود ندارد! آیا دائما در حال قضاوت خود یا دیگران و جهان بیرون هستید یا نیرویی اثر گذار و انعطاف پذیر شده اید !؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
31- معرفی مدل هیپناتیک لوپ
منتشر شده در : 1398/3/24 | 19:39
در این درس بسیار مهم و اساسی، به معرفی ساختار چرخه های هیپنوتیزمی خواهیم پرداخت. این مدل، جز بنیادی ترین موارد در علم هیپنوتیزم است که توجه عمیق شما را میطلبد.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
32- تعمیم چرخه های هیپنوتیزمی
منتشر شده در : 1398/4/2 | 15:55
در این درس چرخه های هیپنوتیزمی به عنوان یک مدل برای توصیف نحوه عملکرد کل جهان و قوانین موجود در زندگیتان توصیف خواهند شد.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
33- بهترین تکنیکها در هیپنوتیزم کدامند ؟
منتشر شده در : 1398/4/14 | 19:50
فکر میکنید بهترین تکنیکهای هیپنوتیزمی کدامها هستند ؟ پیشرفته ترین و پیچیده ترینها ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
34- اهمیت مسائل پایه که تا اینجا یاد گرفتید
منتشر شده در : 1398/4/18 | 14:44
برای اینکه بتوانید مطالب دروس بعدی را متوجه شوید یا حتی در عمل از آنها استفاده کنید، باید حتما و حتما دروس و نکات مطرح شده تا به اینجای کار را عمیقا بفهمید. درصورتیکه نیاز به مرور دارید حتما این کار را انجام دهید.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
35- قدرت پیش انگاره ها
منتشر شده در : 1398/4/24 | 13:17
در این درس به معرفی پیش انگاره ها خواهیم پرداخت. پیش انگاره ها یکی از عمیق ترین و قوی ترین ابزارهای مورد استفاده در علم هیپنوتیزم اند که میتوانند به شکلهای بسیار متنوع و گوناگونی مورد استفاده قرار بگیرند.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
36- مثالهایی جالب از پیش انگاره ها
منتشر شده در : 1398/4/29 | 11:53
در این درس مثالهای بیشتری درباره پیش انگاره ها خواهید شنید تا با استفاده از آن بتوانید درک عمیق تری نسبت به این پایه مهم علم هیپنوتیزم داشته باشید.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
37- شرطی سازی یا Anchoring
منتشر شده در : 1398/6/5 | 14:48
در این درس مقدماتی را درباره شرطی سازی خواهید شنید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
38- مثالهایی از شرطی سازی
منتشر شده در : 1398/06/30 | 12:08
مثالها همواره کمک میکنند که عمق یک موضوع را بیشتر درک کنید. در این درس مثالهایی در زمینه شرطی سازی یاد خواهید گرفت.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off

بازگشت به بخش دوره های جامع