حفاظت شده: کلاس دائمی هیپنوتیزم، هیپنوتیزم گفتاری، هیپنوتراپی و خودهیپنوتیزم، همه چیز درباره اثرگذاری هیپنوتیزمی روی خود یا دیگران

کلاس دائمی تومان 800,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۸۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردکلاس دائمی هیپنوتیزم قدرت نامحدود، جامع ترین و بهترین انتخابی است که میتوانید برای یادگیری هیپنوتیزم، هیپنوتیزم گفتاری، خودهیپنوتیزم و اثر گذاری هیپنوتیزمی روی خود یا دیگران داشته باشید. درصورتیکه علاقمند به موضوع هیپنوتیزم هستید، پیشنهاد میشود حتما در این کلاس ثبت نام کنید.

فایلهای صوتی آموزشی مطرح شده در این کلاس تا به این لحظه


1- مقدمه
منتشر شده در : 1398/1/6 | 11:50
مقدماتی درباره دوره هیپنوتیزم
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
2- ابهام زدایی
منتشر شده در : 1398/1/6 | 12:23
در سطح جامعه و عموم، ابهامات زیادی درباره چیستی و حقیقت هیپنوتیزم وجود دارد. اما به راستی هیپنوتیزم چه چیزهایی نیست و چه تصوراتی درباره آن غلط است !؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
3- هیپنوتیزم بسیار رایج است !
منتشر شده در : 1398/1/6 | 12:44
شما بارها و بارها هیپنوتیزم شده اید یا دیگران را هیپنوتیزم کرده اید، بدون اینکه آگاه باشید !
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
4- هدف و کارایی این دوره
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:06
این دوره دقیقا چه چیزی را به شما یاد خواهد داد ؟ با هیپنوتیزم چه کارهایی میتوان کرد ؟ هیپنوتیزم به چه دردی میخورد ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
5- تعاریف هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:17
تعریف اول : هیپنوتیزم علم ارتباط و اثر گذاری قوی بر خود یا دیگران است
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
6- تعریف دوم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/6 | 13:27
تعریف دوم : هیپنوتیزم علم عبور از خودآگاه و دسترسی به ناخودآگاه است.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
7- تعریف سوم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/8 | 02:17
تعریف سوم : قفل کردن تمرکز و هوشیاری روی یک یا چند ایده مشخص و معین
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
8- تعریف چهارم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/8 | 19:37
تعریف چهارم : هنر ایجاد یا حرکت در میان تونل های واقعیت
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
9- تعریف پنجم هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/9 | 19:24
تعریف پنجم هیپنوتیزم : به حداقل رساندن مقاومت ها حین ارتباط و برای رسیدن به مقصودی مشخص
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
10- هیپنوتیزم، ابزاری نهان
منتشر شده در : 1398/1/11 | 16:57
هیپنوتیزم ابزاری بسیار کارآمد است که هیچکس نمیتواند متوجه شود که شما در حال استفاده از آن هستید یا نه !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
11- هیپنوتیزم و تلقین
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:02
هیپنوتیزم علمی است که قدرت تلقین را بیان میدارد. و باید بدانید که تلقین ها واقعا قدرتمند هستند !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
12- تلقین پیشرفته
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:12
استفاده پیشرفته از تلقینها در زندگی روزمره و نکات مهم حین استفاده از یک جمله تلقینی
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
13- تمرین ارتباط با مقاومت حداقل
منتشر شده در : 1398/1/15 | 16:25
ارتباط با کمترین مقاومت را در زندگی خود تمرین و وارد کنید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
14- مانعی در استفاده مفید از هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/18 | 15:22
چه چیزی جلوی استفاده مفید از هیپنوتیزم را میگیرد ؟
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
15- هیپنوتیزم علم مرحله به مرحله نیست
منتشر شده در : 1398/1/19 | 02:56
بهترین هیپنوتیزور ها، بی قاعده عمل میکنند. هیپنوتیزم ذاتا علمی است که لزوما مرحله به مرحله نیست.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
16- اهمیت پایداری و ثبات
منتشر شده در : 1398/1/21 | 18:00
یکی از پیشنیاز های علم هیپنوتیزم، این است که Groundedness یا پایداری را در تمام وجود خود پدید بیاورید
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
17- چه نوع ارتباطی جواب نمیدهد !؟
منتشر شده در : 1398/1/24 | 14:00
در این درس یکبار برای همیشه یاد میگیرید که چطور با دیگران ارتباط برقرار نکنید !
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
18- اهمیت تنفس در هیپنوتیزم
منتشر شده در : 1398/1/26 | 19:05
تنفس یکی از ریشه های اساسی در علم هیپنوتیزم است که با اثر گذاری روی آن، میتوان سطح هوشیاری خودتان یا دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار داد.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
19- حرکت از منطق به احساسات
منتشر شده در : 1398/1/29 | 22:33
آیا منطقی حرف میزنید یا احساسی ؟ با نیمکره چپ خود یا دیگران ارتباط برقرار میکنید یا راست ؟!
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off
20- باورهایتان را باور نکنید !
منتشر شده در : 1398/2/5 | 15:10
تا زمانیکه باورهای فعلیتان را به شدت باور دارید، نخواهید توانست خودتان یا کسی یا شرایطی را تغییر دهید.
play_circle_filled
pause_circle_filled
شما به این فایل دسترسی ندارید
volume_down
volume_up
volume_off

بازگشت به بخش دوره های جامع