حفاظت شده: چگونه ادراکات فراحسی و شهودی خود را افزایش دهید ؟ چطور از تواناییهای فرا انسانی و اسرار آمیز ذهن خود بهره ببرید ؟

تعداد صفحه A4
16
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد***ویرایش سوم(نگرشی عمیق تر به ESP و پاسخ به پرسشهای شما) :
✔️ چرا برخی اوقات به یکباره الهاماتی را تجربه میکنم و کمی بعد به حقیقت تبدیل میشود ؟
✔️ آیا میتوانم از رویدادی در آینده یا گذشته با خبر شوم ؟
✔️ آیا میتوانم ادراکات فراحسی و حس ششم خود را تقویت کنم ؟
✔️ آیا مقاله ای هست که واقعا به من یاد دهد چطور ادراکات فرا انسانی و ماورایی داشته باشم ؟
✔️ چرا انسانهای عادی نمیتوانند به اطلاعات اینچنینی دسترسی داشته باشند ؟
✔️ چرا برخی انسانها در طول تاریخ چنین قابلیتهایی داشته اند ؟
✔️ چرا برخی افراد که به کما میروند، این قابلیت را تجربه کرده اند و خبرهایی از آینده یا از فاصله هایی دور داده اند که حقیقت داشته است ؟
✔️ آیا واقعا میتوان فکر دیگران را خواند ؟
✔️ آیا میتوان پاسخ هر سوالی را دریافت کرد ؟ این پاسخها از کجا الهام میشوند ؟
✔️ چطور الهاماتی را دریافت کنم که در تصمیم گیریهای زندگی مرا به چیزی که کاملا به نفع آینده ام است، هدایت کند ؟
✔️ آیا بزرگترین بخش هوش من به عنوان یک انسان، همین دو دوتا چهارتا و منطق است ؟! یا بخش شهودی که طی میلیون ها سال تکامل به اینجا رسیده و برای علم بشر غیر قابل توصیف بوده است، حرفهای بیشتری برای گفتن دارد ؟
✔️ چرا بر طبق آخرین تحقیقات دانشگاه استنفورد، سگها حتی "نیت بازگشت" صاحبشان به خانه را متوجه میشوند و به محض تصمیم گیری صاحب سگ مبنی بر بازگشت به خانه، تا زمانی که صاحبش به خانه برسد(حتی اگر صاحب او صدها کیلومتر دورترباشد)، منتظر میمانند و از پنجره به بیرون نگاه میکنند ؟
حتی در متمرکز ترین وضعیت ذهنی حال حاضر خود، شما حداکثر 3 درصد از قوای ذهن خود را مورد استفاده قرار میدهید. در حقیقت، حجم وسیعی از عملکرد های ذهنتان، توسط شما کشف نشده است و همین مساله باعث میشود که شما نیز همانند سایر انسانهای معمولی باشید. با مطالعه این مقاله یاد خواهید گرفت چیزی که از آن بعنوان حس ششم یاد میشود، چیست و چطور میتوان آنرا افزایش داد. قطعا برای شما زیاد رخ داده است که بعضا به یکباره، مثلا حس دلشوره را تجربه میکنید و به سرعت چند لحظه بعد، اتفاق بدی رخ میدهد. گویی ذهن شما عملا آینده را پیش بینی کرده است ! اما علت این رویدادهای عجیب و غیر قابل وصف واقعا چیست....این مقاله همه این ابهامات را روشن کرده و به شما قدرت استفاده از همه بخشهای ذهنتان را خواهد داد. حس ششم، در حقیقت همان......(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند تهیه اعتبار است)