حفاظت شده: چگونه ادراکات فراحسی و شهودی خود را افزایش دهید ؟ چطور از تواناییهای فرا انسانی و اسرار آمیز ذهن خود بهره ببرید ؟

esp-compressor
تعداد صفحه A4
16
تومان 99,000

چکیده
***ویرایش سوم(نگرشی عمیق تر به ESP و پاسخ به پرسشهای شما) :
✔️ چرا برخی اوقات به یکباره الهاماتی را تجربه میکنم و کمی بعد به حقیقت تبدیل میشود ؟
✔️ آیا میتوانم از رویدادی در آینده یا گذشته با خبر شوم ؟
✔️ آیا میتوانم ادراکات فراحسی و حس ششم خود را تقویت کنم ؟
✔️ آیا مقاله ای هست که واقعا به من یاد دهد چطور ادراکات فرا انسانی و ماورایی داشته باشم ؟
✔️ چرا انسانهای عادی نمیتوانند به اطلاعات اینچنینی دسترسی داشته باشند ؟
✔️ چرا برخی انسانها در طول تاریخ چنین قابلیتهایی داشته اند ؟
✔️ چرا برخی افراد که به کما میروند، این قابلیت را تجربه کرده اند و خبرهایی از آینده یا از فاصله هایی دور داده اند که حقیقت داشته است ؟
✔️ آیا واقعا میتوان فکر دیگران را خواند ؟
✔️ آیا میتوان پاسخ هر سوالی را دریافت کرد ؟ این پاسخها از کجا الهام میشوند ؟
✔️ چطور الهاماتی را دریافت کنم که در تصمیم گیریهای زندگی مرا به چیزی که کاملا به نفع آینده ام است، هدایت کند ؟
✔️ آیا بزرگترین بخش هوش من به عنوان یک انسان، همین دو دوتا چهارتا و منطق است ؟! یا بخش شهودی که طی میلیون ها سال تکامل به اینجا رسیده و برای علم بشر غیر قابل توصیف بوده است، حرفهای بیشتری برای گفتن دارد ؟
✔️ چرا بر طبق آخرین تحقیقات دانشگاه استنفورد، سگها حتی "نیت بازگشت" صاحبشان به خانه را متوجه میشوند و به محض تصمیم گیری صاحب سگ مبنی بر بازگشت به خانه، تا زمانی که صاحبش به خانه برسد(حتی اگر صاحب او صدها کیلومتر دورترباشد)، منتظر میمانند و از پنجره به بیرون نگاه میکنند ؟
حتی در متمرکز ترین وضعیت ذهنی حال حاضر خود، شما حداکثر 3 درصد از قوای ذهن خود را مورد استفاده قرار میدهید. در حقیقت، حجم وسیعی از عملکرد های ذهنتان، توسط شما کشف نشده است و همین مساله باعث میشود که شما نیز همانند سایر انسانهای معمولی باشید. با مطالعه این مقاله یاد خواهید گرفت چیزی که از آن بعنوان حس ششم یاد میشود، چیست و چطور میتوان آنرا افزایش داد. قطعا برای شما زیاد رخ داده است که بعضا به یکباره، مثلا حس دلشوره را تجربه میکنید و به سرعت چند لحظه بعد، اتفاق بدی رخ میدهد. گویی ذهن شما عملا آینده را پیش بینی کرده است ! اما علت این رویدادهای عجیب و غیر قابل وصف واقعا چیست....این مقاله همه این ابهامات را روشن کرده و به شما قدرت استفاده از همه بخشهای ذهنتان را خواهد داد. حس ششم، در حقیقت همان......(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند تهیه اعتبار است)

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۹۹,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد

0%


بازگشت به مقالات اختصاصی