چطور احساسات خود را کنترل کنید ؟ چطور افسرده شوید ؟!!


چکیده

آیا میتوان احساساتی که تجربه میکنید را کنترل و به دلخواه انتخاب کرد ؟
آیا میتوان بدون توجه به اینکه چه رویدادی رخ میدهد حس بینظیری داشت ؟
افرادی که افسرده میشوند، چگونه این کار را انجام میدهند ؟!دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%