هنر مذاکره با ضمیر ناخودآگاه، چطور با ضمیر ناخودآگاه خود مذاکره کنید ؟


چکیده

آیا میدانید اگر بتوانید ضمیر ناخودآگاه خود را قانع کنید، قدرت شما بینهایت است و میتوانید همه احساسات خود را به سادگی کنترل کنید ؟
اما چطور میتوان ضمیر ناخودآگاه را قانع کرد ؟دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی