حفاظت شده: چگونه با استفاده از پیغامهای نهان، دستورات مطلوب را به ضمیر ناخودآگاه فرد یا افراد مورد نظر ارسال کنید ؟

تعداد صفحه A4
16
تومان 199,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان 199,000 اعتبار نیاز دارد*** ویرایش چهارم( به همراه تعداد زیادی مثال روزمره !!!)
*** ویرایش سوم(به همراه آموزش نحوه استفاده از پیغامهای نهان در رابطه جنسی و برای صمیمیت بیشتر) : در این مقاله، درمورد پیغامهای جاسازی شده (Embedded Commands) یاد خواهید گرفت. با استفاده از این تکنیک میتوانید پیامهای مطلوبتان را به ضمیر ناخودآگاه فرد مقابل ارسال کنید و تاثیرات مورد نظر را حین صحبت با یک یا چند فرد، ایجاد کنید.
Embedded Command ها آنقدر موثر هستند که پس از ابداع، تدریس آنها ممنوع گردید زیرا ممکن بود به دست کسانی بیفتند که استفاده ناصحیحی از آنها میکنند. اما پس از مدتی، باتوجه به استفاده های مثبت بسیار، دوره های مختلفی درباره این تکنیک برگزار گردید.
این تکنیک یکی از تکنیک هایی است که بسیار ترسناک به نظر میرسد. زیرا تقریبا غیر قابل شناسایی است و بصورت همزمان، بسیار تاثیر گذار است.
با استفاده از این تکنیک قادر خواهید بود حین یک مکالمه، احساسات مورد نظر را در فرد مقابل ایجاد کرده و افکاری را در ضمیر ناخودآگاه او بنشانید. مسئولیت استفاده غیراخلاقی از این تکنیک به عهده استفاده کننده آن خواهد بود....(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند خرید اعتبار است...)