حفاظت شده: چگونه هرچیزی که از خاطرتان رفته را به یاد آورید ؟

تعداد صفحه A4
6
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد*** ویرایش دوم(به همراه یک جلسه تمرینی و گام به گام برای یاد آوری مطلب مورد نظرتان) :
آیا تاکنون چیزی را فراموش کرده اید ؟
آیا تاکنون یک نام، شماره یا چیز دیگری را از یاد برده اید ؟
آیا کیف پول خود را گم کرده اید و نمیدانید آنرا کجا گذاشته اید ؟
احتمالا زیاد شده باشد که موضوعی را از یاد میبرید و هر چقدر که تلاش میکنید، چیزی به یادتان نمی آید. نام یک فرد، شماره پلاک آدرسی که در تلفن از دوستتان شنیدید یا حتی موضوعی مهم که در یک سخنرانی، به آن نیاز دارید اما اصلا به یادتان نمی آید. در این مقاله یاد میگیرید که چطور هر آنچه که از یادتان رفته است را، بدون توجه به اینکه موضوع مربوطه متعلق به یک ساعت پیش یا حتی چندین سال پیش است، دوباره به یاد بیاورید.(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند خرید اعتبار است...)