حفاظت شده: تکنیک Pacing and Leading، هیپنوتیزم گفتاری و تاثیر گذاری روی دیگران به سبک ورزشهای رزمی

تعداد صفحه A4
7
خرید با هماهنگی قبلی

چکیده

دسترسی ممنوع


خرید با هماهنگی قبلیشاید از عکس مورد استفاده در این مقاله، تعجب کنید و نتوانید در نگاه اول، ارتباط آنرا به هیپنوتیزم گفتاری و تاثیر گذاری، بیابید. اما با خواندن این مقاله، به زودی علت انتخاب این عکس را متوجه خواهید شد.
یکی از قدرتمندترین تکنیکهایی که برای تاثیر گذاری و هیپنوتیزم میتواند مورد استفاده قرار گیرد، Pacing and Leading است. بنابر این قبل از اینکه این مقاله را تهیه کنید باید هشداری جدی داد زیرا مسئولیت استفاده نادرست و غیر اخلاقی از این تکنیک به عهده خود شماست.
اگر پیش زمینه ای در هیپنوتیزم، ورزشهای رزمی یا حتی NLP داشته باشید، احتمالا تا حدودی با قدرت جادویی این تکنیک آشنا هستید. در واقع با استفاده از این تکنیک نه تنها میتوانید تاثیر گذاری لازم را روی افکار دیگران یا حتی افکار و احساسات خود داشته باشید، بلکه میتوانید تاثیر گذاری های فیزیکی را نیز بر جهت حرکت دیگران، رفتارهای فیزیکی دیگران و... داشته باشید.
اگر میخواهید فرد قدرتمندی در هیپنوتیزم و تاثیر گذاری باشید، این مقاله مخصوص شماست.