حفاظت شده: ایجاد دکمه های فعال کننده احساسات مختلف و دلخواه برای خود یا دیگران، با تکنیک منحصر بفرد Anchoring آشنا شوید(تکنیکی برای استفاده از هیپنوتیزم گفتاری در همه بخشهای زندگی، روانشناسی تربیت حیوانات خانگی، روابط کاری و عشقی و…)

تعداد صفحه A4
22
تومان 199,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان 199,000 اعتبار نیاز دارد(ویرایش دوم)
✔️ آیا با تکنیک Anchoring در علم NLP آشنا هستید ؟
✔️ آیا دوست دارید بتوانید احساسات خود یا دیگران را دقیقا به سرعت فشردن یک دکمه، تغییر دهید ؟
✔️ آیا دوست دارید با کنترل احساسات دیگران، بتوانید باعث شوید کارهای مورد نظر شما را انجام دهند ؟
✔️ آیا دوست دارید تاثیر گذاری شما و قدرت ارتباطی تان به شدت افزایش یابد ؟
✔️ چطور میتوان احساسات خود یا دیگران را کنترل کرد ؟
Anchoring یکی از مهمترین تکنیکهایی است که در هیپنوتیزم گفتاری و NLP مطرح میشود. با استفاده از این تکنیک میتوانید به شکل شگفت انگیزی، حین یک مکالمه ساده و بصورت مخفیانه، دکمه های احساسی را در ضمیر ناخودآگاه دیگران(یا حتی خود) ایجاد کنید تا بعدها، و هر لحظه که خواستید، احساسات مذکور را مجددا در آنها(یا خود) زنده کرده و باعث شوید کار مشخصی را انجام دهند......جالب است که شرطی سازی آنقدر قدرتمند است که از آن میتوانید برای تربیت عجیب ترین حرکات به حیوان خانگی خود نیز استفاده کنید !(مطالعه ادامه این مقاله نیازمند تهیه اعتبار است)