حفاظت شده: مرجع کامل ایجاد فراموشی، چگونه با استفاده از تکنیکهای هیپنوتیزم گفتاری، باعث ایجاد فراموشی(موقت، دائم) در دیگران شوید ؟

confused-compressor
تعداد صفحه A4
12
تومان 1,000,000

چکیده
آیا میتوان از قدرت هیپنوتیزم گفتاری برای تولید فراموشی در دیگران استفاده کرد ؟
پاسخ مثبت است...
ممکن است بخواهید به دلایل مختلف، در دیگران فراموشی ایجاد کنید. مثلا یک خاطره دردناک یا یک مساله که میخواهید دیگر هرگز مطرح نشود، دلایل خوبی برای ایجاد فراموشی در خود یا دیگران است. در این مقاله یادمی گیرید که چطور میتوان فراموشی ایجاد کرد.
از این مقاله میتوان به عنوان یک مرجع پیشرفته و بسیار کامل به منظور ایجاد خلسه های هیپنوتیزمی فراموشی نام برد.

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز دارد

0%