چگونه در یک ملاقات بسیار مهم(کاری، تجاری، عشقی)، تاثیر گذاری اولیه بینظیری را روی فرد مقابل داشته باشم ؟


چکیده
چطور در ملاقات اول(تجاری، عشقی)، تاثیر گذاری اولیه فوق العاده ای را روی فرد مقابل داشته باشید ؟
چطور ارتباط عمیقی را در مواجهه اول با یک شخص مهم، برقرار کنید ؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی