به چه مقدار خواب نیاز دارم ؟ چرا زود خسته میشوم و نمیتوانم تا دیروقت بیدار بمانم ؟


چکیده

چه مقدار خواب لازم است ؟
چرا نمیتوانم بیدار بمانم ؟
چرا مدام خسته ام ؟
چند ساعت باید خوابید ؟
این فایل پاسخ همه این سوالهای شما را خواهد داد.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی