چرا به چیزهایی که واقعا آنها را میخواهم نمیرسم ؟ فرد یا چیزی را میخواهم که به دلایلی هرگز نمیتوانم آنرا داشته باشم


چکیده
بعضی اوقات افراد چیزی یا کسی را میخواهند که به دلایلی نمیتوانند به او برسند. در این مواقع باید چه کرد ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی