چرا به چیزهایی که واقعا آنها را میخواهم نمیرسم ؟ فرد یا چیزی را میخواهم که به دلایلی هرگز نمیتوانم آنرا داشته باشم

unl

چکیده
بعضی اوقات افراد چیزی یا کسی را میخواهند که به دلایلی نمیتوانند به او برسند. در این مواقع باید چه کرد ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%