تنفس پاک کننده یوگا، تازه سازی مجدد سیستم تنفسی از تمام آلودگیها(آلودگی هوا، سیگار، محیط کار آلوده، تخلیه کربن دی اکسید انباشته شده و…)

unl

چکیده
در این فایل صوتی با تنفس پاک کننده یوگا آشنا خواهید شد. این نوع تنفس به همه کسانی که در شهرهای آلوده زندگی میکنند، سیگار میکشند یا محل کار آنها آلوده است و یا حتی میخواهند کربن دی اکسید انباشته شده در بدن خود را کاملا تخلیه کنند، توصیه میشود.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%