حفاظت شده: فایل صوتی سابلیمینال و خود هیپنوتیزم آرامش مطلق و بی قید و شرط دائم

30 دقیقه تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردتوضیحات : 30 دقیقه فایل صوتی به همراه بیش از هزاران پیغام نهان (Subliminal) + خودهیپنوتیزم

نتیجه : حصول و دسترسی دائم به وضعیت درونی آرامش مطلق و بی قید و شرط، اوج سکون و آرامش درونی بی قید و شرط

تکنولوژی های مورد استفاده : نسل جدید پیغامهای نهان تزریق شده به شیوه های مدرن در فایل صوتی، تکنیک های هیپنوتیزم و هیپنوتیزم گفتاری، Mind Control به همراه تکنیک های مختلفی همچون Overloading، Confusion, Backmasking و سایر تکنیک های اختصاصی قدرت نامحدود

نحوه استفاده : ترجیحا در جایی آرام دراز کشیده و توسط هدفون به فایل گوش کنید. شما حتی میتوانید حین کار کردن نیز به این فایل گوش کنید تا ضمیر ناخودآگاه شما برنامه ریزی شود. توصیه میشود حین به خواب رفتن به این فایل صوتی گوش کنید.

طول دوره اثر گذاری : گوش دادن منظم حداقل به مدت 7 روز


توجه : هرگز به فایلهای سابلیمینال، حین رانندگی یا انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، گوش ندهید !
بازگشت