آیا کسانی که محاسبات ذهنی را سریع انجام میدهند ، نابغه اند ؟ چگونه میتوان به سرعت ، مجذور یک عدد دو رقمی را بدست آورد ؟


آیا کسانیکه محاسبات ذهنی سریع انجام میدهند، قابلیت های ذهنی خارق العاده ای دارند ؟

آیا میتوان توان ذهن را افزایش داد ؟

هرچند وجود افراد، با استعداد های ذاتی بسیار ویژه را انکار نمیکنیم، اما از آنجا که در قلمرو قدرت نامحدود هستید، وقت آن رسیده است که پاسخ ویژه ای دریافت کنید. از دیدگاه ما فرد استثنایی یا فرد باهوش وجود ندارد. اگر در حال حاضر توان محاسباتی شما پایین است علت آنرا در ندانستن تکنیک ها و تمرین کم باید جستجو کنید.

حال یک سوال از شما میپرسیم : آیا مثلا برای به توان دو رساندن یک عدد(بدست آوردن مجذور یک عدد)، تکنیک های لازم را میدانید ؟ و اگر جواب مثبت است، آیا تمرین کافی را روی این تکنیک داشته اید؟ اگر پاسخ این سوالها خیر است، چگونه توان محاسباتی ذهن خود را به شدت محکوم میکنید ؟!
ما در وبسایت قدرت نامحدود و در مقاله های بعدی، تمرکز ویژه ایی روی افزایش سرعت محاسباتی و حافظه ی شما خواهیم داشت و پس از مدتی، خواهید دید که هیچ چیزی به نام هوش یا حافظه قوی وجود نداشته و ندارد. هر فردی با دانستن تکنیکها و روشها، میتواند به یک استاد حافظه و محاسبات تبدیل شده و ذهن خود را به یک ماشین حساب تبدیل نماید. این قابلیتها، در ذهن همه شما وجود دارد. کافیست آنها را فعال کنید. و ما در کنار شما هستیم تا این قوا را شکوفا کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع