میخواهید من حقیقی خود و اینکه در حقیقت چه هستید را بشناسید ؟


خیلی ها دوست دارند متوجه شوند که در حقیقت چه هستند. در این مقاله برای این افراد، مسیری نمایش داده میشود که آنها را به پاسخ این سوال هدایت کند.

شما چه هستید ؟

همین اکنون به دست خود نگاه کنید و خیره شوید. حال از خود بپرسید : چه کسی درحال نگاه کردن به این دست است !؟
.
.
.
صبر کنید ! عجله نکنید ! اگر میخواهید واقعا به حقیقت برسید، خیلی آرام و هوشیارانه هر آنچه که تاکنون از جامعه و یا محیط، در پاسخ به این سوال یاد گرفته اید و هر باور قبلی که دارید را نیز به سطل زباله بریزید و از صفر، تفکر کنید…
چه کسی درحال نگاه کردن به این دست است !؟ احتمالا پاسخ خواهید داد :”من !”. سپس بدون عجله و به آرامی و با فکر، از خود سوال کنید چه کسی به اینکه یک “من” درحال نگاه کردن به دستش است، آگاه است و چه کسی ناظر این است که یک دست وجود دارد که برای “من” است !؟!!؟؟ سپس سوال کنید در حال نگاه کردن به چه چیزی هستم ؟! احتمالا پاسخ خواهید داد : “دست من”. و سپس به خود بگویید : وقتی گفته میشود “دست من”، یعنی یک چیز هست که مالک این دست است. آن چیز چیست !؟؟؟ ممکن است اینبار ذهن، اسمتان را به یاد بیاورد و بگوید :”خوب این دست فلانیست(نام خودتان) دیگه !”. و در این لحظه هم کماکان صبور باشید و از خود بپرسید : مالک این نام کیست !؟ و حتی بپرسید چه کسی درحال پرسیدن این سوالهاست !؟!!!؟؟
و این زنجیره از سوالها را ادامه دهید….انتهای این زنجیره، همان چیزی است که واقعا و حقیقتا هستید….حقیقت، مدتهاست که در انتهای این زنجیره از سوالها، انتظارتان را میکشد…
.
.
.
توجه: برای فهم و تجربه مستقیم آنچه گفته شد، باید صبر و حوصله به خرج دهید زیرا سالهاست که جامعه و هر محیطی که در آن بوده اید، یک “من دروغین” برای شما ساخته است. علت همه رنجهای شما این است که شما چیزی را “من” پنداشته اید که در حقیقت اصلا آن چیز نیستید ! و وقتی این حقیقت را خود تجربه کنید، از سطح این جهان فراتر خواهید رفت و از شدت شگفت زدگی فریاد خواهید کشید ! گویی حقیقتی یک عمر در مقابل چشمان شما بوده است اما شما آنرا ندیده اید !…. اگر این را متوجه شوید، قبل از مردن، من غیر واقعی خود را میکشید، و متوجه خواهید شد که من حقیقی شما، جاودان است و هرگز نمیمیرد…شما هرگز نمیمیرید…و آنچیز که میمیرد، هرگز “من حقیقی” شما نیست !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع