سوال تعدادی از اعضا : “در قدرت نامحدود دقیقا چه عامل نهانی وجود دارد که باعث شده است راه حلهایش برایمان اینقدر دلنشین، کارآمد و بهترین باشد ؟”

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 25 ثانیه

عده زیادی بصورت روزانه به قدرت نامحدود لطف دارند و از اثر گذار بودن آنچه در مقالات میشنوند در زندگی خود، ابراز رضایت دارند. خیلیها سوال میکنند که انگار عامل نهانی وجود دارد که آنرا بر هر مرجع دیگری که تا کنون خوانده اند، برتری میدهد اما دقیقا نمیدانند آن چیست ! سوال هوشمندانه ایست که مثل همیشه درک بالا و نکته سنجی جامعه قدرت نامحدودیها را نشان میدهد. اما پاسخ این پرسش چیست ؟

تفاوت، به آنچه به شما ارائه میشود باز میگردد

اگر به هر بحثی(علمی، مذهبی، و…) در تمام سطح جهان نگاه کنید، متوجه خواهید شد که تقریبا همه افراد و مراجع(حتی معتبر ترین ها) حین بیان نظر خود، از استدلالها، باورهای شخصی یا نگرشهای خاصی که به جهان دارند استفاده میکنند. و نکته ای که وجود دارد این است که در این جهان، ذاتا پشت هر منطق و قصه ای، قصه و منطق دیگر و حتی متضادی وجود دارد که میتواند آنرا نقض کند. در واقع شما به هر موضوعی که نگاه کنید و هر نگرشی را که مد نظر قرار دهید، چیز دیگری نیز هست که میتواند کاملا آنرا نقض کند. این، ماهیت ایده ها، افکار و نگرشهاست. یعنی هر نگاهی، میتواند نگاه ناقض و قانع کننده دیگری نیز داشته باشد و کسانیکه در جنگ های گفتاری اینچنینی قرار میگیرند و هر دو دسته، حس میکنند که فقط حرف خودشان درست است، در حقیقت شناخت دقیقی از جهان و نحوه عملکرد آن پیدا نکرده اند.

حال به سوالی که مطرح کردید باز گردیم، چرا آنچه در قدرت نامحدود ارائه میشود، حقیقی حس میشود و چرا به نظر بهترین میرسد ؟ علت این است که در قدرت نامحدود و حین آموزشهای آن، حرفها توسط چیزی پشتیبانی میشوند که دیگر روی آن نمیشود حرفی زد ! در حقیقت هرچند در قدرت نامحدود هم ممکن است نگرشها، نگاهها یا طرز فکرهایی نیز ارائه شوند، اما اصل آموزشهای قدرت نامحدود به شما، افزایش “هوشیاری یا Consciousness” است. چیزی که روی دست آن، هیچ چیز دیگری وجود ندارد.

هر جمله ای که به زبان بیاورید(مثلا حتی اگر بگویید من اکنون روی یک صندلی نشسته ام!)، در سطوح دیگری از درک میتواند به سادگی نقض شود(در مثال مطرح شده، مثلا از دیدگاه کوانتومی). و این ماهیت ایده ها، افکار، نگرشها و طرز فکرهاست که ذاتا زنجیره ای بی پایان دارند که به سادگی نیز میتوانند نقض شوند. اما هوشیاری، ناظر بودن و حضور شما در این لحظه، تنها چیزی است که میتوانید به آن یقین داشته باشید و برای هر چیز دیگری، هیچ اثباتی نمی توانید بیاورید(مثلا در خواب همه چیز برای شما واقعی به نظر میرسد اما فقط یک خواب است ! چه بسا اکنون و در بیداری هم در چنین وضعیتی باشید و خود آگاه نیستید!). دقیقا به همین علت است که آنچه در قدرت نامحدود میشنوید، اینقدر قدرتمند حس میشوند. زیرا شما را به وضعیتی میبرند و از چیزی بهره میبرند که حرفی روی آن نیست و تنها چیز غیر قابل انکار و بحث در تمام جهان است !  این قدرتی است، که قدرت نامحدود به شما میدهد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع