نداشتن، تضاد و رویداد های منفی، انرژی درونی عشق و آرزو را ایجاد میکند و عشق، خودش را به مقصد میرساند

زمان لازم برای مطالعه : 56 ثانیه

مهم است که بدانید رویدادهای منفی و نداشته های شما بد نیستند ! بلکه جرقه ای برای آتش زدن به انبار قویترین نیروهای درونی شما برای تحقق بخشیدن به هر آنچه میخواهید هستند.

در نداشته های زندگی تان انرژی زیادی ذخیره شده است !

چیزی که از رویدادهای منفی زندگی خود باید بدانید، این است که در نداشته های زندگیتان انرژی زیادی ذخیره شده است ! و این انرژی آنقدر زیاد است که حتی از انرژی تمام داشته هایی که آرزویش را دارید بیشتر است. همانطور که در فلسفه قدیمی و چند هزار ساله Yin Yang میتوانید مشاهده کنید، جهان در تمام ابعاد، دارای دو قطب انرژی است که این دو قطب در حقیقت هر دو واحد و کاملا وابسته به هم هستند. شب و روز، زن و مرد، سیاه و سفید، بدبختی و خوشبختی، کمبود و فراوانی و… همه و همه مثالهایی از دو قطبی های موجود در حقیقت این جهان هستند.

خبر خوب این است که شما میتوانید از هر قطب، برای حرکت به سمت قطب دیگر و ارتباط با قطب دیگر استفاده کنید. نداشتن، و حس نیاز شدید، میتواند یک جرقه قوی برای تولید انرژی آتش، عشق، میل و آرزو در وجود شما، وجذب آنچه میخواهید باشند. همچنین باید بدانید وقتی آتش آرزو و عشق و میل نسبت به خواسته خود را، در وجودتان به جریان می اندازید(خصوصا اگر بصورت ممتد این حس را نسبت به خواسته خود حفظ کنید)، شما در حقیقت در حال جذب آنچه میخواهید با سرعت بسیار زیاد هستید زیرا به فرکانس و انرژی آن متصل شده اید. دقت کنید که انرژی نیاز و حس کمبود و نداشتن، ربطی به حرفهای ما ندارد. وقتی از انرژی خواستن و عشق به آنچه میخواهید صحبت میکنیم، منظور، انرژی مثبت و حس عالی اشتیاق و انگیزه خالص و حس داشتن چیزی که میخواهید در همین لحظه است. که اگر پس از آغاز این انرژی، هوشیارانه آنرا بصورت ممتد در وجود خود حفظ کنید و از حس نیاز و کمبود دور نگاه دارید، آنچه میخواهید را به سرعت جذب زندگی خود خواهید کرد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع