زمانی که زندگیتان سریع میشود و در حرکتید، سکوت و سکون را نیز بیشتر و همه چیز را دوباره آرام کنید

زمان لازم برای مطالعه : 39 ثانیه

زمانهایی هست که ممکن است حجم کارهای زیادی در زندگیتان وجود داشته باشد، آنقدر زیاد که در تمام 24 ساعت شبانه روز در حرکت باشید. نکات مهمی درباره چنین شرایطی وجود دارد که توجه به آنها ضرورت دارد.

سرعت را دوباره کم کنید

زندگی مدرن امروزی در جامعه، بصورت عادی و در زمانهای مختلفی، به شدت تمایل به تند و تند تر شدن دارد و باید بدانید که دقیقا همانجا که حس میکنید همه چیز در زندگیتان تند شده است، زمان آرام کردن هر چیز است. آرامش و سکون، مبدا و مقصد نهایی هر حرکت و همان چیزی است که هر چیز دیگری از آن آغاز و به آن پایان میابد. حتی هر صدایی از سکوت آغاز میشود و هر متنی، از یک صفحه خالی بر روی کاغذ می آید. از این رو غیر ممکن است که حرکت، بدون توجه به ریشه آن یعنی سکون، به جریان افتد و پایدار بماند.

همانند استخری نباشید که با انبوه افکار و صداها و تصمیمات، از درون در آشوب است. هر چقدر که حرکت میکنید و در حرکت هستید، سکون و سکوت را نیز به همان نسبت در وجود خود افزایش دهید، وگرنه برآیند جالبی را شاهد نخواهید بود. زیرا سکون و حرکت، دو قطب و دو انرژی مکمل هم هستند که بدون وجود هردو به یک اندازه، تعادل کلی سیستم وجودیتان برهم خواهد خورد. این اصلی است که در زندگی مدرن امروزی، به سادگی میتواند از یاد برود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع