نحوه ارتباط شما با دیگر جانداران، از دیدگاه متافیزیکی، بیش از آنچه تصور میکنید مهم است

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 25 ثانیه

تصور بسیاریها بر این است که ارتباط خوب با دیگران، از این نظر مهم است که ارتباطات شما بیشتر شود و بتوانید در زندگی دوستهای زیادی داشته باشید و از آنها در مسیر زندگی کمک بگیرید. حال آنکه موضوع عمیق تر از این بحثهاست، و در حقیقت، سطح انرژی و بسیاری از باورهای ناخودآگاه شما، بدون اینکه بدانید، بر اساس نحوه ارتباطتان با دیگران رقم میخورد. میپرسید چگونه !؟

رفتار شما با دیگران، مدار فرکانسی زندگی شما را نشان داده و تعیین میکند

یکی از مهمترین چیزهایی که فرکانس فعلی شما را نشان میدهد، این است که رفتار شما در عمل چگونه است، نه اینکه چقدر تلاش میکنید در ذهنتان مثبت بیاندیشید و نه اینکه چقدر در ذهن خود، تصویر سازی ذهنی میکنید. زیرا در حقیقت، آنچه در عمل انجام میدهید، باورهای عملی شما را نشان میدهد اما آنچه حرفش را میزنید یا در ذهن به آن فکر میکنید، بخش خودآگاه است که اهمیت زیادی ندارد ! بله، هرچند تغییر افکار خودآگاه و نگهداشتن افکار پر انرژی برای مدت کافی، انرژی شما را دوباره بالا میبرد و شما را کم کم وارد فرکانس بالاتری میکند و اولین گام در ایجاد تغییر است، اما چیزی که نشان میدهد در حال حاضر در کدام فرکانس قرار گرفته اید، رفتار عملی شما و نحوه تعامل شما با محیط اطراف است.

پس اگر مثلا میخواهید ثروتمند شوید، اول سوال کنید که آیا مثل یک فرد ثروتمند و با وقار با محیط اطراف تعامل میکنید ؟ آیا نحوه تعاملتان با گربه سر کوچه، مثل فردی است که حقیقتا در جایگاه اجتماعی بالایی قرار دارد ؟ یا مثل کسی با آن گربه تعامل دارید که زندگی بسیار بدی داشته و  هر روز تمام ناراحتی هایش را سر گربه سر کوچه خالی میکند !؟ اگر یک فروشنده هستید، خوب دقت کنید که با دیگران چطور رفتار میکنید ؟ آیا مثل یک شرکت معتبر که نه تنها در اوج ثروت است، بلکه همواره بهترینها را به مشتری ارائه میکند رفتار میکنید یا مثل یک فروشنده که از نظر مالی مشکل دارد و در نتیجه حوصله صحبت با مشتری را نیز ندارد رفتار میکنید ؟ اینهاست که فرکانس و وضعیت درونی زندگی شما را رقم خواهد زد.

همانطور که میبینید، گربه سر کوچه چه بسا هیچ خیری برای شما نداشته باشد، اما نحوه رفتار شما با آن بسیار مهم است. زیرا دقیقا نشان میدهد که در چه فرکانسی قرار گرفته اید. در واقع افراد و همه موجوداتی که اطراف شما هستند، دقیقا مانند تست های عملی از آفرینش برای شما، و راه ورود به فرکانس های بالاتر هستند که رفتار شما با آنها، فرکانس شما را به خوبی تعیین و نشان میدهد. از این رو بسیار مهم است که به خوبی به رفتار خود با دیگران توجه داشته باشید تا با سرعت بینهایتی، فرکانس و انرژی درونی خود را بالا برده و در مسیر جذب خواسته ای که دارید، راه را سریعتر طی کنید. حتی یک تغییر رفتار کوچک با دیگران و محیط اطرافتان، طوری جهان شما را تغییر میدهد که چه بسا سالها مدیتیشن، نتیجه ای مشابه آنرا برای شما باعث نشود.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع