آیا رسیدن به خواسته مورد نظر از طریق مقاومت کردن در برابر آنچه نمی خواهید روی دهد، امکان پذیر است؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 20 ثانیه

روی آنچه میخواهید متمرکز شوید و انرژی خود را به هیچ عنوان صرف جنگ و مقاومت دربرابر حالات نامطلوب نکنید !

مقاومت نشان دادن را برای همیشه پایان دهید

” من اصلا نمیخواهم فقیر باشم ! من اصلا نمیخواهم اینطور بمیرم ! من نمیخواهم دیگران اینطور باشند ! من نمیخواهم حیوان خانگی ام اینطور رفتار کند ! مردها نباید با زنان اینطور رفتار کنند ! زنها نباید فلانطور باشند ! نباید با حیوانات اینطور رفتار شود ! دولت نباید اینقدر بی مسئولیت باشد ! “. عباراتی شبیه به این یا به زبان ساده همان مقاومتها، بخشی رایج از ثانیه های زندگی عموم در جامعه است. این مقاله نوشته میشود تا تاکید شود برای جذب خواسته ها، سطح انرژی شما باید در جهت وارد کردن آن خواسته مطلوب به زندگی عمل کند و نه دور کردن حالات نامطلوب !

جالب است که خیلی از افراد حتی در حرفهای خود، به شکلهای مختلف نسبت به چیزهای گوناگون مقاومت درونی و جنگ دارند، و آگاه نیستند که مقاومت و جنگ درونی آنها، فقط و فقط باعث رخ دادن بیشتر و قویتر شدن همان حالاتی میشود که نمیخواهند رخ دهد. و جمله کلیدی این است که شما هرگز نباید هیچگونه نگرانی و مقاومتی در برابر ورود حالات نامطلوب در هر زمینه ای به زندگی خود داشته باشید وگرنه حالات نامطلوب را آسانتر جذب خواهید کرد ! فردی که درباره احتمال رخ دادن حالات و رویدادهای نامطلوب و منفی به زندگی اش، نگرانی و مقاومت  و جنگ دارد، به سادگی و حتی فقط با دیدن یا شنیدن آن رویداد منفی در زندگی دیگران، درگیر احساس منفی و ناآرامی درونی درباره آن موضوع شده و به سادگی از نظر انرژی درونی و احساسی، هم فرکانس با آن حس منفی میشود و در نتیجه خواسته نامطلوب را به آسانی جذب زندگی خود میسازد. حال آنکه فردی که هیچ مقاومتی ندارد چه بر سر زندگی اش بیاید، و حتی تا حدی در وضعیت بی تفاوتی نسبت به نتیجه درباره موضوعات مختلف قرار دارد، به سادگی میتواند روی حالات مطلوب و مورد نظرش متمرکز شود، بدون اینکه ذره ای از انرژی او، صرف نگرانی درباره این شود که چطور جلوی رخ دادن آنچه نمیخواهم را بگیرم.

بنابر این، جملاتی مثل “من نباید و نمیخواهم حس بد داشته باشم ! من نمیخواهم این رابطه به هیچ عنوان خراب شود ! من نمیخواهم کسی با من اینطور حرف بزند ! من نمیخواهم چنین چیزی رخ بدهد ! ” و هر جمله ای مشابه آن، هر چند از نگاه اولیه شما، ظاهرا برای جلوگیری از رویدادهای نامطلوب به کار میروند، اما در حقیقت، شما دقیقا در حال جذب بیشتر همین ها هستید ! زیرا نسبت به آن مقاومت دارید. پس همین اکنون از خود بپرسید و فکر کنید که چه نباید ها و مقاومت هایی در ذهن خود دارید و سپس دقیقا روی “صفر” کردن همان مقاومت ها کار کنید. زیرا اثر منفی بر زندگی شما دارند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%