ضعفهای درونی شما مستقیما باعث سیاه دیدن جهان بیرون و دیگران میشود


هر آنچه از درون به نوعی ضعفش را داشته باشید، باعث این میشود که دیگران را بد و مشکل دار ببینید.

ضعف عامل سیاه دیدن دیگران است

کسی که مشکل مالی دارد، پولدارها را کلاهبردار هایی میبییند که همه با پول پدرشان به وضعیت فعلی رسیده اند. کسی که از نظر مالی با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند، همواره حس میکند دیگران در حال منت گذاشتن بر سر او هستند زیرا زخمی از درون در این مسائل دارد. کسی که اعتماد به نفس و قدرت بیان صریح حرفها و احساساتش را ندارد، به آرامی چیزهایی را از دیگران به دل گرفته و بدون اینکه چیزی را به زبان بیاورد، از همه دلگیر میشود و دیگران را عامل حسهای منفی خود میداند، حال آنکه یک فرد با ارتباطات، صراحت، و اعتماد به نفس قوی، قدرت این را دارد که حتی با کمی طنز، حرف خود را بیان کرده و هر مشکلی را دقیقا در همانجا با قدرت بیان و صراحت خود حل کند. کسی که از درون حس ناامنی و نگرانی دارد و در تامین آرامش و امنیت درونی خود عاجز است، مدام حس میکند دیگران در حال توطئه چینی برای زندگی و وجود او هستند و حس خطر دارد. کسی که قدرت کنترل احساسات و افکار درونی خود را ندارد، دیگران را عامل حسهای بد خود میداند. در یک کلام، ضعفهای درونی شما تنها عاملی هستند که باعث میشوند اطرافیان خود را سیاه و مشکل دار ببینید. در غیر اینصورت هرگز سیاه دیدن دیگران رخ نمیدهد، حتی اگر دیگران واقعا مشکل دار باشند !

آنچه این مقاله بر آن تاکید دارد، این است که هر ضعفی که از درون داشته باشید، دقیقا عامل این خواهد شد که جهان بیرون را مشکل دار و سیاه ببینید. وگرنه یا اصلا به آن موضوع در دیگران توجه نمیکردید یا اینکه حتی اگر دقت میکردید نیز آن موضوع را جور دیگری میبینید. البته هویت دروغین یا ego یا همین “من” و منیت انسانها، اصلا دوست ندارد مشکل را در درون خود آدرس دهی کند ! بلکه همواره به شما اینطور نشان خواهد داد که گویی واقعا مشکلی در بیرون است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع