شواهدی بسیار ملموس از حضور قانون جذب و فرکانسها در زندگی روزمره

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 2 ثانیه

یکی از بارز ترین شواهدی که حضور شگفت انگیز قانون جذب و فرکانسها را در زندگی روزمره نشان میدهد، زمانی است که با یک فرد بسیار نزدیک میشوید و افکار و انرژی شما کاملا روی آن فرد متمرکز میگردد. میخواهید بدانید چگونه ؟ با ادامه مقاله همراه باشید.

هم فرکانس شدن با یک فرد

معمولا برای انسانها بسیار راحت تر و برایشان رایج و ملموس تر بوده که در گذر زندگی خود، با یک فرد کاملا هم فرکانس باشند یا به عبارتی به او بسیار نزدیک بوده باشند. اصل بسیار پایه و اساسی Rapport از علم NLP دقیقا به همین موضوع پایه اشاره دارد که وقتی دو نفر به هم نزدیک میشوند، همه چیز از این دونفر به هم شبیه میشود و گویی یک وجود واحد میشوند. مثل هم لباس میپوشند، مثل هم به جهان نگاه میکنند، مثل هم راه میروند، مثل هم مینشینند و حرف میزنند و بصورت خلاصه تمام وجود این دو نفر شبیه یکدیگر میشود. کسانیکه دقت کافی را داشته باشند، آگاهند که با نزدیک شدن به یک فرد، چیزهایی مثل تلپاتی و ارتباطهای عمیق تر نیز بسیار بیشتر رخ میدهد و بنابراین، به خوبی میتوان دید که وقتی فکر و تمرکز دو فرد عمیقا روی یکدیگر میرود، انگار این دو فرد به یک فرد واحد تبدیل شده و بیشتر نیز در کنار هم خواهند بود. در حقیقت حتی در جامعه نیز، افراد شبیه به هم، بیشتر گرد هم می آیند و گویی قانون جذب و فرکانسها در پشت پرده، در همه ابعاد زندگی روزمره به چشم میخورد.

از این رو، برای جذب یک خواسته نیز اوضاع دقیقا همینطور است. اگر فکر و ذکر و انرژی و طرز فکر شما کاملا متمرکز و هم فرکانس با یک خواسته خاص شود و دقیقا شبیه آن شوید، چه بخواهید چه نخواهید، آن چیز دور و بر شما خواهد آمد و حتی نخواهید توانست در برابر جذب و بدست آوردن آن چیز مقاومت کنید ! در حقیقت قانون فرکانسها هر ثانیه در زندگی شما حاکم است، به حدی که از شدت واضح بودن، خیلیها آنرا نمیبینند ! و در این میان، توجه دقیق به شواهد بارز حضور این قانون در بخشهای مختلف زندگی، میتواند سطح یقین و در نتیجه قدرت استفاده شما از این قانون را نیز افزایش دهد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع