لطفا خود را به خاك سياه بنشانيد ! چرا باید رابطه و نگاه خود به بدبختی، اوج فقر، اوج شکست و… را بهتر کنيد !؟

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 29 ثانیه

به نظر شما چرا بهترین و اثر گذارترین لحظات عمرتان، لحظاتی هستند که دقیقا اوج حس بدبختی را دارید ؟

اوج حس بدبختی

گربه ای در کنار یک نجار زندگی میکرد. گربه، عصر ها در کنار صندلی مخصوص نجار مینشست و هربارکه نجار روی صندلی مخصوص اش تاب میخورد و به عقب و جلو میرفت، به علت میخ کوچکی که در انتهای صندلی بود و به بدن گربه میخورد، گربه صدای ضعیفی در می آورد و به عبارتی اذیت میشد، البته بدون اینکه جایش را عوض کند. یکبار یکی از دوستان نجار که پیش او آمده بود، شاهد این صحنه عجیب شد و از نجار پرسید : “اگر گربه با هر بار تاب خوردن تو روی صندلی مخصوص ات، رنج میکشد و به خاطرمیخ اذیت میشود، پس چرا چند سانت جایش را عوض نمیکند یا به جای بینظیر و گرم و نرمی که چند سانت آنور تر برایش تهیه کردی نمیرود، تا دیگر اذیت نشود و هر روز فقط در جای ناراحت فعلی خود مینشیند ؟!”. نجار گفت : “میخ ریزی که در انتهای صندلی متحرک من است، برای گربه درد دارد، ولی درد اش هنوز آنقدر نیست که گربه بخواهد جایش را عوض کند !”. نهایتا نجار یک روز میخ را عوض کرد و میخ بلند تر و تیز تری را به صندلی مخصوص خود وصل کرد تا اینکه بالاخره وقتی عصر همان روز، نجار روی صندلی اش شروع به تاب خوردن کرد، گربه جیغ بلندی کشید و مثل موشک از جای خود بلند شد و از آن پس، دیگر سر جای قبلی خود نرفت و در عوض، آگاه شد و دید که چند سانت آنور تر، نجار جای بسیار بهتری را برایش آماده کرده که گربه در خواب هم آنرا نمیدید !

اگر باهوش باشید، داستانی که شنیدید، در حقیقت داستان یک گربه نیست. داستان تعویق ایجاد کردن های انسانها در زندگیشان است. همه انسانها تعویق ایجاد میکنند و وقت تلف میکنند و یک دلیل اصلی برای این مشکل، این است که دائم در تلاشند حواس خود را پرت کنند و با اوج حس بدبختی و مشکلات زندگیشان مواجه نشوند. عده ای نسبت به پایان دادن به یک رابطه عشقی معیوب تعویق ایجاد میکنند، عده ای برای تحول اقتصادی در زندگی خود تعویق ایجاد میکنند، و بصورت خلاصه هرکس به شکلی در حال وقت تلف کردن در خلق نتایج موثر برای زندگی خودش است. این مقاله دقیقا روی همین موضوع اشاره دارد که به درد بخور ترین لحظات عمرتان، لحظاتی هستند که شما اوج حس بدبختی را تجربه میکنید و درد برایتان به اوج میرسد، زیرا معمولا فقط در همان لحظه است که انسانها بلند میشوند و کاری میکنند. در غیر اینصورت مثل همان گربه خواهید بود که حتی اگر میخ کوچکی، کمی شما را بیازارد، صدایتان در نخواهد آمد و تحمل خواهید کرد و در همان مکان ناراحت باقی مانده و فرصتهای بهتر خود را خواهید سوزاند. وقتی به اوج بدبختی و نهایت حس غم و شکست میرسید، در حقیقت بزرگترین تحولات در حال رخ دادن در زندگیتان هستند. تحولاتی که بالاخره وقت تلف کردن را پایان داده و شما را به عمل وا میدارند. و این دقیقا دلیل این است که باید رابطه و نگاه خود به حس بدبختی را نیز تغییر دهید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%