تفکر و جستجو درباره چگونگی جادوی حضور و بودنتان در این لحظه را آغاز کنید

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 39 ثانیه

‍‍پس از نوشتن تمام این هزار مقاله تا به این لحظه در وبسایت قدرت نامحدود، شنیدن فقط یک جمله کافیست. و آن اینکه شما و اصل و ذات هستی شما، شگفت انگیز و بینظیر ترین جادویی است که در تمام عمر خود آنرا خواهید یافت. و شک نکنید که حتی اگر ده ها سال بگذرد و ده ها قدرت نامحدود تاسیس شود و ده ها هزار مقاله هم که نوشته شود، چیزی فراتر و شگفت انگیز تر از عمق ذات و هوشیاری شما وجود نخواهد داشت. و به همین علت است که شناخت خودتان، بسیار مهم است. زیرا اگر خود را بشناسید، به یکباره همه چیز برای شما مثل روز روشن میشود و ابهامی باقی نمیماند.

خود را بشناس، خواهی دید که به یکباره همه چیز را شناخته ای !

جالب است که پس از نوشتن هزاران مقاله و کلی مطالعه و حرکت در مسیر رشد، همه چیز به وضوح به اهمیت و معجزه خودشناسی ختم میشود. معمولا عده کمی هستند که واقعا دوست دارند بدانند چه کسی هستند و اینجا و در این لحظه چه میکنند ؟ افراد کمی هستند که واقعا در حد مرگ و زندگی، برایشان مهم است که بدانند چرا زمانی نبوده اند و اکنون و در این لحظه هستند و ظاهرا در قالب یک بدن، جهان را تجربه میکنند.

جالب است که مسیر قدرت نامحدود، اینگونه آغاز شد که مثلا حتی در مورد موضوعی مثل وجود یا عدم وجود خدا، هیچ پاسخ قبلی یا پیشفرضی وجود نداشته باشد. در حالی که خیلیها به سادگی و چشم بسته و بدون شناخت عمیق، به وجود خدا باور داشته و دارند و خیلیها نیز وجود خدا را ذاتا رد کرده و میکنند، در مسیر قدرت نامحدود، و در تجارب عمیقی که پیش آمد و کماکان نیز رخ میدهد، حقایقی روشن شد که گویی حقیقی ترین خدایی که میتوان آنرا تجربه کرد و در عین حال نزدیک ترین رابطه را نیز با عمق وجود انسان دارد، به نوعی روشن شد و این اهمیت خودشناسی را بیشتر میرساند ! در حقیقت تا زمانی که یک فرد خودش را نشناخته، حتی اگر شبانه روز در عبادت باشد یا پیوسته، از بهترین و برترین افراد، درباره خدا بشنود، غیر ممکن است که بتواند یک قدم به خدای حقیقی نزدیک تر شود. و این اهمیت خودشناسی است. زیرا خودشناسی شما را به خدای حقیقی،‌ و به فهم عمیقترین حقایق این جهان میرساند !

زمانی که خودتان را بشناسید، یک نکته بسیار جالب دیگر نیز رخ میدهد و آن اینکه مثلا مشکلاتی مثل نبود اعتماد به نفس، ناآرامی درونی، نگرانی، مشکلات در رابطه عشقی، و یا هر مشکل رایج دیگر که معمولا مردم با آن مواجه هستند، گویی تماما و به یکباره، برای شما حل میشود ! و ممکن است اکنون بگویید : (پس چرا به ما نمیگویی خدا چیست و چگونه است ! چرا نمیگویی ما که هستیم که دنبال جوابش نرویم و به یکباره به همه این ادراکات برسیم !؟)، و باید بدانید این حقیقت یعنی حقیقت شناخت خودتان، متاسفانه یا خوشبختانه فقط میتواند توسط خودتان کشف شود و حقیقتا به سختی به زبان می آید(هرچند همراهان پیوسته سایت میدانند که در میان مقالات و فایلهای صوتی، اشاراتی به این موضوع شده است). قدرت نامحدود در قالب تمام مقاله های صوتی و متنی اش، به شما یاد میدهد که خود را بشناسید و طرز عملکرد وجودتان را عمیقا درک کنید. و اگر این مسیر را به دقت و با توجه کامل طی کنید، شک نکنید که تجارب عمیق تر نیز به سادگی برای شما رخ خواهند داد و بخشی از مسیر حقیقت خواهند بود.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%