در استفاده از قانون جذب، توپ را به زمین بازی خود و به جایی از زمین که در آن راحت ترید بیاورید !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 14 ثانیه

قبلا و در مقالات متعدد، اشاره شده است که به زبان ساده، برای رسیدن به یک خواسته و جذب یک چیز خاص، باید کاملا داشتن آنرا در همین لحظه حس کنید و شدت این حس نیز اهمیت دارد. با این وجود، برای برخیها، حس کردن یک سری از چیزها بسیار سخت و دشوار است و به همین علت نمیتوانند وارد فرکانس آن چیز شوند و آنرا جذب کنند. این مقاله ترفندی را برای حل این مشکل به شما معرفی خواهد کرد.

توپ را به جایی از زمین بیاورید که خودتان راحت ترید !

فردی را تصور کنید که برای یک عمر، اصلا سوار خودروی گرانقیمتی نشده و مثلا، فقط دوچرخه یا موتورسیکلت سوار شده است. در اینصورت، برای استفاده از قانون فرکانسها و جذب یک خودروی خاص، کار این فرد خیلی خیلی دشوار است زیرا از نظر فرکانسی و احساسی، هیچگونه اتصالی با خواسته خود نداشته و ندارد ! در واقع به علت تمام تجارب موجود در سالهای قبلی زندگی این فرد و تمام تجارب قبلی او، همه احساسات و باورها و ساختار های ذهنی این فرد، اصلا اتصالی با یک خودروی گرانقیمت(و حتی با یک خودروی ارزان قیمت!) ندارد و به همین علت در عمل، غیر ممکن است که این فرد بتواند یک خودرو را به سادگی و سریعا جذب کند. دقیقا همین مشکل، برای جذب یک رابطه عشقی(برای فردی که سالها تجارب تلخ عشقی داشته) وجود خواهد داشت.

بر این اساس، یک راه میانبر بسیار عالی که در این مقاله به شما معرفی میشود این است که در استفاده از قانون جذب، دقیقا مانند یک بازی فوتبال، توپ را به جایی از زمین خود بیاورید که در آنجا راحت ترید. فردی که سالهاست تعمیرکار موتورسیکلت بوده و فقط دوچرخه سوار شده است، شاید در تصور کردن خود روی یک موتورسیکلت گرانقیمت، بسیار عالی و بینقص عمل کند و حتی بتواند به خوبی آنرا حس کند، و به همین علت این فرد، اگر جذب یک موتورسیکلت گران را تصور کند و پس از جذب آن، آنرا بفروشد و یک خودرو بخرد، کارش بسیار راحت تر خواهد بود. بنابر این خیلی خوب به تجارب قبلی زندگی خود دقت کنید و سپس، برای جذب خواسته های بزرگ خود، مسیر را طوری ترسیم و طراحی کنید که دقیقا برای شما و بر اساس تجارب قبلی و باورهای ذهنیتان، ساده تر و عملی تر است. در اینصورت به سادگی بسیار زیاد قادر خواهید بود به خواسته های خود برسید. برای علاقمندان به فهم عمیق تر نکات و تشریح بیشتر، محصول صوتی و اختصاصی “استفاده از خودهیپنوتیزم برای جذب یک خواسته” به شدت توصیه میشود زیرا میتواند تمام جزییات مسیر عملی سازی جذب یک خواسته توسط خودهیپنوتیزم را برای شما روشن سازد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%