همه چیز درباره خشونت و ظلم علیه زنان. زورگویی و خشونت علیه زنان ریشه در کجا دارد و چگونه شکل میگیرد ؟


در گذر تاریخ، در سرتاسر جهان و خصوصا در کشورمان، به شکلهای مختلفی، ظلم علیه زنان وجود داشته و کماکان نیز جریان دارد. در این مقاله نگاهی عمیق تر به این موضوع خواهیم داشت.

تبعیض و ظلم علیه زنان

اگر بخواهیم علل ظلم و تبعیض علیه زنان در طول تاریخ را تحلیل کنیم، اصولا میتوان به چیزهای مختلفی ایراد گرفت و کلی غر زد. از دولت و نگرشهای کلان یک کشور یا یک فرهنگ گرفته تا سطوح مختلف دیگر ساختاری حاکم. اگر با جنس مطالب قدرت نامحدود آشنا باشید، آگاهید که اهل داد و بیداد کردن و نق زدن های بی ثمر نیستیم و به جای اینکه انتقادهایی غیر عملی مطرح کنیم(مثلا به کل ساختار ایراد بگیریم که بدیهی است تغییر آن به سرعت عملی نیست)، ریشه هایی عمیق تر و درونی را نشان میدهیم تا همه بتوانند با ایجاد تغییرات درونی، ساختارهای بیرونی را نیز تغییر دهند و ریشه مشکل را متوجه شوند.

تبعیض و ظلم علیه زنان موضوعی است که همواره باعث ناراحتی خیلی از زنان شده و هنوز هم که هنوز است، در سطح جهان، معترضین زیادی را دارد. اما به راستی ریشه اساسی تر و درونی این مشکل چیست ؟ از دیدگاه یک تحلیل بسیار عمیق تر، ظلم و زورگویی و تبعیض زمانی آغاز میشود که در هر موضوع دو قطبی(مانند جنس زن و مرد که مانند دو قطب متضاد هستند)، یکی از قطبها قدرتهای ذاتی خود را از یاد ببرد و حتی سعی کند ادای دیگری را در بیاورد(در حالیکه قدرت ذاتی نقش خود را از یاد برده) ! یک زن معترض، چیزی نیست جز کسی که در اوج ناباوری، قدرت ذاتی و انحصار آن قدرتها را از یاد برده و تصور دارد که به او ظلمی شده است ! و دقیقا همین نگاه معیوب درونی است که قطعا باعث خواهد شد قطب مخالف اش(مردها) به او ظلم کنند و حتی جامعه نیز این ظلم و تبعیض را به نمایش گذارد.

بدون تعارف، خالق اصلی همه ظلم هایی که علیه زنان شده و میشود، خودشان بوده و هستند زیرا این روزها خیلی از زنان کاملا از یاد برده اند که زن بودن و انرژی زنانه، چه قدرت فوق العاده ای داشته و دارد و در عوض، سعی دارند ادای مردها را در بیاورند یا کارهای مردانه کنند(تا به مردها ثابت کنند آنها نیز قوی هستند!). دقیقا همانطور که مسخره است که یک مرد دائم سعی کند ادای زنان را در بیاورد(به شکل یک اعتیاد و نیاز درونی)، یک زن نیز نباید برای اثبات قوی بودن خودش، بیل به دست بگیرد یا وزنه های سنگین بزند و ظرافت و زنانگی خود را کلا از یاد ببرد !(دقت کنید که این کارها یا حتی انجام کارهای مردانه یا هر کار دیگری مشکل ندارد(تقسیم کارها به مردانه و زنانه است که احمقانه است)، اما مشکل در حس نیاز زنان به اثبات خودشان است که پیشفرض ضعف را در خود دارد). وقتی یک فرد یا یک چیز، آن بخشی را که در آن قدرت ذاتی دارد از یاد ببرد و سعی کند ادای چیزها یا افراد دیگر را در بیاورد، به ضعف و گدایی و بردگی خواهد افتاد و راه حل نجات از این مشکل، این است که زنان دوباره آگاه شوند که بصورت ذاتی، چه قدرتهای فوق العاده ای دارند. متاسفانه وقتی از قدرتهای یک زن صحبت میشود، یک سری ها یاد رخت شستن و بچه داری می افتند و عده ای دیگر نیز یاد قر و عشوه های زنانه. و این دقیقا سطحی ترین نوع درک از انرژی زنانه است زیرا موضوع بسیار عمیق تر از اینهاست. موضوع این است که آگاه شوید انرژی زنانه، به خودی خود و بدون نیاز به هیچ تلاشی، یک قطب بسیار حیاتی و مجزا در خلقت است که از مبدا آفرینش می آید، و برای فهم عمیق این موضوع، قطعا باید مسیر رشد درونی و خودشناسی بیشتر انجام شود. وگرنه شک نکنید اگر یک زن دائم تصور کند همه علیه او ظلم میکنند و مظلوم واقع شده، هرگز به قدرتهای ذاتی خودش پی نخواهد برد و روند ظلم ها و تبعیض ها را بیش از پیش خواهد دید. این نکته عمیقی است که خانمها باید به آن توجه کنند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع