اگر حس بدی دارید، یا خیلی شجاع هستید یا اینکه دقیقا نمیدانید حس بد داشتن، چقدر خطرناک است !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 4 ثانیه

آیا شما هم در زمانهایی از زندگی خود، حس بدی دارید و بعضا ناراحتید ؟! اگر پاسخ مثبت است، شما بسیار شجاعید زیرا اصلا حواستان نیست حس بد داشتن چقدر خطرناک است و چه قدرت مخربی دارد !

اگر حس بدی دارید، بسیار شجاعید !

حمل دائمی حس بد، یکی از کارهایی است که خیلی از افراد، دچار آن هستند و حتی خیلیها با آن شوخی میکنند(مثلا گفتن این جمله که امروز حال بسیار بیخودی دارم !) و اگر عمیقا آگاه شوید که در فرکانس و احساسات منفی قرار داشتن، چه تلفات وحشتناکی را در زندگیتان تولید خواهد کرد، در اینصورت باید گفت کسی که حس بدی حمل میکند، عملا در حال شرکت کردن در ریسک بزرگی است و بسیار شجاع است ! زیرا اگر حقایق متافیزیکی و میزان اثر گذاری وحشتناک افکار منفی را دقیقا بدانید و عمیقا متوجه شوید، باید به خوبی توجه کنید که حمل حس بد، از راه رفتن بر لبه یک پرتگاه، وحشتناک تر و خطرناک تر است !

اما به راستی داشتن حس منفی و بد، چه بلاهایی را میتواند تولید کند !؟ حس و انرژی منفی، میتواند باعث خرابی چیزهای مختلف شود، روابط عاطقی یا کاری و تجاری شما را نابود کند، رویدادهای منفی را به شکل عجیبی بر سر شما نازل کند، باعث بیماری های بسیار شدید و وحشتناک شود، باعث مرگ ناگهانی شود، باعث تلفات مالی و ورشکستگی های بزرگ شود، و هزاران بلا و رویداد پیش بینی نشده وحشتناک را بر زندگی شما نازل کند. همراهان خوب سایت قدرت نامحدود ! چیزهایی که در این مقاله خواندید، قصه یا تئوریهای نوظهور نیستند ! انرژی منفی واقعا باعث جذب رویدادهای وحشتناک میشود. اگر شما نیز دچار انرژی های منفی و احساسات بد در طی روز هستید و خودتان نیز آگاه شده اید که این انرژی ها باعث جذب رویدادهای منفی در زندگی شما شده اند، وقت آن است که کار کردن روی احساسات و انرژی های درونی خود را آغاز کنید و به بهتر شدن کیفیت احساسات و انرژی درونی خود توجه ویژه ای را لحاظ کنید. خبر خوب این است که همانطور که انرژی منفی اثرات فاجعه باری دارد، انرژی مثبت و بالا نیز کلی رویداد عالی را در زندگی شما خلق خواهد کرد ! و این چیزی است که باید به سمت آن حرکت کنید !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%