هشدار ! هرگونه وابستگی و نبود استقلال در روابط عشقی، قطعا باعث خرابی رابطه خواهد شد


این مقاله، تنها علت خراب شدن تمام روابط عشقی را به زبان بسیار ساده به شما نشان خواهد داد.

هرگونه وابستگی یا عدم استقلال نسبت به فرد مقابل، رابطه را قطعا نابود خواهد ساخت

خیلیها دائما به دنبال پاسخ این راز و معمای بزرگ اند که چه میشود که رابطه هایشان به یکباره، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال سرد و سردتر شده و مشکلات در آن ظاهر میشوند. در حقیقت در تمام رابطه ها، خصوصا روابط خوب و نزدیک وصمیمی(چه عشقی چه تجاری یا…)، به خوبی میتوانید این موضوع را شاهد باشید که رفته رفته، مشکلات بیشتر میشوند و چالشهایی پدید می آیند و کم کم همه چیز به سمت سردی پیش میرود تا اینکه نهایتا به جدایی ختم میشود. پاسخی که برای این معما خواهید شنید را هیچ کجای دیگر به این عمق نخواهید شنید و فهم عمیق آن تمام روابط شما را متحول خواهد کرد.

مشکل اصلی و دلیل معمای سردی و پایان یافتن روابط، در وابستگی تدریجی و از بین رفتن تدریجی استقلال دو فرد در جزییات مختلف است ! اصولا هرچقدر همنشینی و نزدیکی و همراهی دو فرد بیشتر و بیشتر میشود، دو فرد وابستگی بیشتری نیز به یکدیگر پیدا میکنند و در ظرافتها و جزییات بیشتری نیز به هم وابسته میشوند. مثلا رفته رفته وابستگی در روابط عشقی به شکلی میشود که آرامش دو فرد بصورت مستقل و مجزا وجود ندارد، بلکه مثلا حتی در صورت دیر جواب دادن به پیامک، درصورت دیر آمدن یکی از طرقین سر قرار، درصورت ضربه زدن یک فرد به خودش یا حتی گرفتن یک تصمیم اشتباه برای زندگی، یا خیلی جزییات دیگر، طرف مقابل نیز ناراحت میشود(حتی با دلایلی مثل دلسوزی برای زندگی طرف مقابل) و در حقیقت دو طرف نسبت به همه بخشهای یکدیگر در زندگی، مستقل و مجزا و مستقل بودن را از دست میدهند و به هم وابسته میشوند ! در همین حال است که معمولا رابطه پایان میابد و اینبار دوباره دو فرد، جذب افراد دیگر و جدیدی میشوند که آن افراد نیز در ابتدای رابطه، استقلال کامل و فردانیت و مجزا بودن داشته و بعلاوه، خود فردی که رابطه قبلی خود را پایان داده نیز استقلال کاملی نسبت به فرد جدید دارد و به همین علت مجددا جذابیت اولیه آغاز میشود اما دوباره این جذابیت نیز دوام اش فقط تا زمانی است که استقلال و عدم وابستگی میان دو فرد، تداوم پیدا کند. شوکه کننده است که زندگی بر اساس تضادها جریان میابد، بدینصورت که در کمال شگفتی، اوج نزدیکی و اتصال دو نفر، در جدایی و استقلال کامل و همه جانبه آنها از هم شکل میگیرد. زمانیکه یاد بگیرید برای خود زندگی کنید، برای خود خوش و خوشحال باشید، با تصمیمات دیگران کاری نداشته باشید و در کل فقط متمرکز روی استقلال و آرامش درونی کامل  و مجزای خودتان شوید، آنجاست که دوباره رابطه شما نیز به اوج اتصال و هماهنگی خود باز میگردد ! این رازی است که از یاد خیلیها رفته است، زیرا رابطه و زندگی ذاتا هیپنوتیزم کننده است و خیلی چیزها را از یاد شما خواهد برد ! حتی نکته بینهایت ارزشمندی که در این مقاله خواندید !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع