بسیاری از شیرینی های زندگی پشت تلخی ها هستند


زمانی که یک انسان میخواهد خیر و صلاح و خوشبختی خودش یا حتی کشورش را در ذهنش متصور شود، فقط یک سری خوبیها و رویدادهای خوب(از نظر خود) را متصور میشود و فکر میکند این چیزی است که در جهان حقیقی، بهترین اتفاق ممکن را رقم میزند. حال آنکه حقیقت چیز دیگری است.

اکثریت شیرینیهای زندگی، در پس پرده تلخی ها هستند

یک تصور فانتزی که با دیدن فیلمها، در فضای ذهنی همه شکل گرفته، این است که یک زندگی ایده آل و رویایی، فضایی ایده آل و رومانتیک است که هیچ تلخی در آن دیده نمیشود و کلا بینقص است. حتی تصوری که خیلیها از یک جهان زیبا دارند، آنقدر رویایی است که از دید خیلیها، شاید جهان ایده آل، جهانی است که هیچ جنگی، هیچ فقری، و کلا هیچ مشکلی در آن وجود نداشته باشد. و خیلیها دائما در تلاش برای تحقق و عملی سازی این تصویر در زندگی، در رابطه عشقی، در جهان و در تمامی رویدادهای زندگی خود هستند و البته همواره نیز نا امید میشوند. زیرا حقیقت این جهان، اینطور کار نمیکند !

در جهان حقیقی، چه بسا صلاح و رشدی رقم نخورد، مگر تلخی بسیاری گذرانده شده باشد. در جهان حقیقی، چه بسا روشنی رقم نخورد، مگر زمانیکه تاریکی رقم خورده باشد. در جهان حقیقی، چه بسا رابطه میان دو نفر عمیق تر نشود، مگر زمانیکه یکبار یا حتی بارها کاملا قطع و بریده شود، و در جهان حقیقی، چه بسا ثروت رقم نخورد، مگر اوج فقر رخ داده باشد. خیلی از شیرینیهای عمیق زندگی هستند که فقط زمانی به جریان می افتند که تلخی هایی اساسی رقم خورده باشد. و در یک کلام، وقتی نوبت به عملی سازی یک جهان آرمانی در “جهان واقعی” برسد، قطعا به تلخی ها نیز نیاز است ! و این چیزی است که چشم ها معمولا از دیدن و درک آن عاجز است. به بیانی عمیق تر، تلخی ها فرآیندی مانند تهوع و بالا آوردن هستند که سموم و افکار و انرژی های مسموم را دفع میکنند و تا این بالا آوردن ها رخ ندهد، سلامت و پاکیزگی درونی نیز برای افراد رخ نخواهد داد و این، اهمیت تلخی هاست !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع