ایمان و یقین، راه میانبر برای جذب(بدون معلومات) برای همه خواسته هاست

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 18 ثانیه

اخیرا در یکی از مشاوره های تلفنی که با اعضا انجام شد، سوال شد که “فرض کنید یک فرد هیچ چیز از قانون جذب و متافیزیک و نحوه جذب یک خواسته با قدرت ذهن هیچ نمیداند. چطور میتواند از این قانون بدون دانستن جزییات مختلف آن بصورت عملی استفاده کند و نتیجه بگیرد ؟”. و این سوال چیزی است که باعث نگارش این مقاله شده است که تا لحظاتی بعد پاسخ آنرا خواهید شنید.

ایمان و یقین، راه میانبر برای رسیدن به خواسته هایتان است

استفاده عملی و فهم حقیقی جزییات بسیار متنوع قانون جذب و فرکانسها، و نحوه استفاده عملی و واقعی از آن، لزوما کار ساده ای نیست و امری زمانبر است. یک فرد باید زمان بگذارد و از منبعی معتبر مطالعه کند و پس از آن، باید استفاده عملی از آنچه خوانده را آغاز کرده و کماکان با حفظ مطالعه، از تجارب عملی زندگی نیز درسهای جدیدتر بگیرد و به عبارتی رفع اشکال کند. همه این مراحل حتما باید انجام شود وگرنه استفاده از قانون جذب چیزی نیست که ساده باشد. زیرا ظرافت های مختلفی دارد. حالا فرض کنید یک فرد که هیچ چیز نمیداند و یا حتی نمیخواهد چیز بیشتری بداند، دوست داشته باشد که از این قانون برای جذب خواسته هایش استفاده کند. اینکار چگونه ممکن است ؟ در طول تاریخ، چطور عده ای که هیچ نمیدانسته اند، توانسته اند معجزات را رقم بزنند !؟

کلید رقم خوردن معجزات با معلومات صفر، ایمان و یقین است. کسی که به هر طریق ممکن، ایمان و یقین بسیار بالایی داشته باشد، معلومات کمتری نیز نیاز دارد. در حقیقت ایمان و یقین میتواند باعث شود که حتی اگر یک فرد هیچ نمیداند و از هیچ چیز سر در نمی آورد، نیروهای منشا هستی او را حمایت کنند و در طول تاریخ و در قبایل و مکاتب مختلف نیز شاهد این موضوع خواهید بود که افراد مختلف با ایمان به چیزهای مختلفی(حتی با ایمان به خدایان مختلفی که در فرهنگ آنها وجود داشته است)، معجزات گوناگونی را رقم زده اند. در حقیقت وقتی شما ایمان و یقین داشته باشید، تمام کار به آفرینش و کائنات واگذار میشود و این چیزی است که شما را از داشتن معلومات هم بی نیاز میکند.
البته مشکل اساسی در اینجاست که این روزها کمتر کسی میتواند به چیزی که از آن سر در نمی آورد ایمان داشته باشد و دوست دارد حتما بصورت منطقی آنرا تحلیل و بررسی کند و بفهمد. اگر یک فرد به هر شکلی، به خدا یا هر چیز دیگری که در ذهن یا فرهنگ خاص کشورش یا هرچیز دیگر باور داشته باشد، آنچیز بصورت معجزه آسا برایش کار میکند و این پاسخ سوال جالبی است که در ابتدای این مقاله مطرح شد. پس ایمان و باور و قطعیت و یقین را از یاد نبرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%