تمام آنچه که در مسیر رشد باید انجام دهید این است که سطح هوشیاری خود را بالا ببرید و به چیزهای بیشتری دقت کنید


هر انسانی دوست دارد رشد کند و در هر جایگاهی که هست، تمام قوا و پتانسیل های درونی خودش را شکوفا سازد و هر لحظه، به حقایق بیشتری از حقیقت این جهان آگاه شود. اما به زبان خیلی ساده، رسیدن به این هدف چگونه ممکن است ؟

کافیست به چیزهای بیشتری هوشیار شوید

اگر به عنوان یک انسان، قصد دارید رشد کنید و در زندگی تحولات بزرگ ایجاد کنید و به حقایق بسیار عمیق تری از حیات و هستی دست پیدا کنید، کافیست یک کار را انجام دهید. و آن کار این است که به خوبی به چیزهای مختلف توجه کنید ! و به عبارت دیگر به چیزهای بسیار بیشتری(نسبت به دیگران) توجه و دقت کنید. انسان در ابتدای مسیر رشد و خودشناسی و خداشناسی اش، در اوج غفلت و ناآگاهی است و در بهترین حالت، تمام درک و فهم اش از جهان، قوانین نیوتون یا چهار قلم کتابی است که در طول عمرش خوانده است و تمام جهان بینی و درک اش از جهان و وجود خود به همینها محدود میشود و همین باعث میشود هیچ چیز فراتر از دانسته های خود را درک نکند و چه بسا هرچیز دیگری را متعصبانه رد کند. و این دقیقا چیزی است که ریشه جهل آدمی است.

حال آنکه اگر یک نفر از همین لحظه تصمیم بگیرد ریز به ریز به چیزهای بیشتری توجه کند، خواهد دید که ثانیه به ثانیه به قوانین و اصول و حقایق عمیق تری از جهان هستی پی میبرد و حقایق بیشتری برایش آشکار میشود. از این لحظه، کافیست هرچه میکنید و به هر چه که مینگرید، جوری بنگرید که انگار بار اولی است که به آن نگاه میکنید. کافی است درباره هرچه که میکنید یا هرچه که میبینید، تمام آنچه که شنیده اید یا دیگران به شما گفته اند را تماما دور بریزید و خودتان با دقت بسیار زیادی به آن بنگرید و توجه کنید. و مهمتر از همه اینکه به چیزهایی نگاه و توجه کنید که دیگران اصلا به آنها توجهی ندارند. به عبارتی برای تجربه رشدی سریعتر از هر فرد دیگر و رشدی بسیار اساسی و عمیق، باید به بدیهی ترین چیزهایی توجه کنید که از نگاه دیگران چه بسا اصلا ارزش صرف زمان و توجه ندارد ! و در اینصورت است که به عمیق ترین حقایق جهان دست پیدا میکنید و قوانین سطح بالاتر کائنات را میابید. بدیهی است کسی که توجه کافی نداشته باشد، هرگز نخواهد توانست قوانین سطح بالاتر آفرینش را (مثلا اثر گذاری افکار روی ماده و رویدادها یا قانون جذب و ارتعاشات و…) بیابد و به آن آگاه شود زیرا این قوانین بسیار ظریف و در پشت پرده عمل میکنند و دیدن عملکرد آنها هوشیاری بالاتری میطلبد و این بدین معناست که اگر کسی هوشیاری اش را افزایش ندهد، این قوانین بر خلاف او کار کرده یا بدون آگاهی او، بر زندگی اش اثرات نامطلوب میگذارند. بنابر این در یک کلام، به چیزهای بیشتری توجه کنید، تا رشد بیشتری را نیز تجربه کنید !

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%