5 نشان از اینکه معتاد به عشق هستید


اعتیاد به عشق خطرناک است

همانطور که افرادی وجود دارند که به قمار یا مواد مخدر اعتیاد دارند، کسانی نیز هستند که به عشق معتاد شده اند. در نگاه اول، شاید این نوع اعتیاد، آنقدر خطرناک بنظر نرسد اما واقعیت این است که برخی اوقات میتواند به اندازه اعتیادهای دیگر خطرناک باشد.

کسانی که به عشق اعتیاد دارند، از رابطه های عشقی خود برای کاهش درد و رنج و فرار از مشکلاتشان استفاده کرده و زندگی خود را قابل تحمل تر میکنند. اما مشکل این کار چیست ؟

مشکل اینجاست که آنها به سمت اولین فرد قابل دسترس رفته و بجای اینکه انتخاب صحیحی داشته باشند، هر فردی که نیازهای آنها را به سرعت تامین کند را انتخاب میکنند. مشکل دیگر نیز این است که زندگی آنها به همان شکل آشفته باقی میماند و به همین علت هیچ تلاشی برای اصلاح آن نخواهند کرد و فقط دائما از عشق، بعنوان از بین برنده موقت درد استفاده میکنند.

مشکل اصلی که با اعتیاد به عشق وجود دارد، این است که چه بسا خطرناک بنظر نرسد، و مثلا فکر کنید اعتیاد به مواد مخدر، بسیار سخت تر است. اما وقتی درباره اعتیاد به عشق بیشتر مطالعه میکنید، متوجه میشوید که در برخی از موارد، حتی میتواند سخت تر از اعتیاد به مواد مخدر باشد.

وقتی مواد مخدر مصرف میکنید، متوجه خواهید شد که کار شما اشتباه است و بخشی در درون وجود شما سعی در مقاومت یا سرزنش شما خواهد کرد. حتی اگر این حس را از درون تجربه نکنید نیز، رسانه ها و جامعه مدام شما را از خطرات آن آگاه خواهند کرد. اما وقتی بحث اعتیاد به عشق پیش می آید، تقریبا هیچکس آنرا بعنوان یک مشکل نمیداند و به همین علت معمولا به عنوان یک اعتیاد مخفی در بسیاری از افراد باقی میماند و در عوض ضربه های بسیار سنگینی را به او و سرنوشتش وارد میکند.

5 نکته که نشان میدهد به عشق اعتیاد دارید

افرادی که به عشق اعتیاد دارند، معمولا ویژگیهای زیر را دارا هستند:

  • 1) نمیتوانند مجرد بودن را تحمل کنند : اگر کسی اصلا نتواند حتی برای بازه های زمانی کوتاه مجرد یا تنها بماند، به احتمال زیاد او به عشق اعتیاد دارد.
  • 2) آنها فکر میکنند رابطه عشقی، درمان همه مشکلات آنهاست : از آنجایی که چنین افرادی، برای حل مشکلات زندگی خود تلاشی نمیکنند، و در عوض سعی دارند با پناه آوردن به عشق، از سختی ها دور شوند، باور دارند که عشق میتواند زندگی آنها را بهتر کند.
  • 3) زود عاشق میشوند : کسانی که به عشق اعتیاد دارند، بیش از افراد نرمال عاشق میشوند. از آنجاییکه این افراد میخواهند به سرعت از درد زندگی خود کم کنند، نیازهای اساسی خود را قربانی بودن با فردی میکنند که هیچ مطابقتی با معیارها و نیازهای اساسی و نقشه عشقشان ندارد.
  • 4) هرکس که عاشق آنهاست را جذاب میبینند : کسانی که به عشق اعتیاد دارند، به سرعت عاشق کسی میشوند که عاشقشان است. از آنجایی که آنها به یک رابطه عشقی نیاز زیادی دارند، هرکس را که عشق خود را به آنها نشان دهد، جذاب دیده و جذبش میشوند.
  • 5) اعتماد به نفس پایینی دارند : بسیاری از افرادی که به عشق اعتیاد دارند، فقط به این دلیل عاشق میشوند که حس کنند کسی آنها را میخواهد و مطلوب یک نفر هستند. آنها کسی را میخواهند که ارزششان را تایید کرده و باعث شود حس خوبی درمورد خود پیدا کنند.

چرا کسانی که به عشق اعتیاد دارند هرگز ارضا نمیشوند

هر فرد، لیستی از اولویتها را داراست که در ضمیر ناخودآگاه او ذخیره شده است. این لیست که بسیاری از افراد از وجود آن در ضمیر ناخودآگاه خود، آگاه نیستند، تمام ویژگیهایی را داراست که یک شریک زندگی ایده آل برای زندگی آینده را تعریف میکند. به این لیست، نقشه عشق گفته میشود.

از آنجایی که معتادین عشقی، به سرعت وارد رابطه ها میشوند، بسیاری از موارد موجود در نقشه عشق خود را قربانی میکنند تا اینکه بالاخره متوجه میشوند با کسی هستند که عاشقش نیستند.

مشکل بعد این است که چنین افرادی بمحض اینکه متوجه میشوند رابطه عشقی درمان مشکلات آنها نبوده است، دچار شوک میشوند.

بصورت خلاصه: اعتیاد به عشق یک مشکل بسیار جدی است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع